Laatste aanmaning

Aanmaningskosten

Ontdek de ins en outs van aanmaningskosten

Wij geven een inkijkje voor het berekenen, begrijpen en toepassen van aanmaningskosten voor zowel bedrijven als consumenten

Aanmaningskosten, mag ik ze wel of niet berekenen?

Heb je wel eens te maken gehad met klanten die niet op tijd betalen? Dan weet je vast hoe frustrerend dat kan zijn. Het kost niet alleen tijd en energie om erachteraan te gaan, maar het kan ook grote financiële gevolgen hebben voor jouw bedrijf. Gelukkig is er een manier om dit probleem aan te pakken: aanmaningskosten.

Wat zijn aanmaningskosten?

Laten we beginnen met een korte uitleg van wat aanmaningskosten precies zijn. Aanmaningskosten zijn de kosten die je in rekening kunt brengen wanneer een klant niet op tijd betaalt. Het is een vergoeding voor de moeite die jij moet doen om de klant alsnog te laten betalen.

Wanneer mag je aanmaningskosten berekenen?

Er zijn enkele belangrijke regels waaraan je moet voldoen voordat je aanmaningskosten kunt berekenen. Ten eerste moet je klant een betalingsachterstand hebben.

Dit betekent dat de wettelijke betalingstermijn van de factuur is verstreken en de klant nog steeds niet heeft betaald.

Daarnaast moet je de klant een betalingsherinnering en/ of aanmaning hebben gestuurd. Dit is een vriendelijke manier om de klant te herinneren aan de openstaande factuur en hen te vragen om alsnog te betalen.

In de betalingsherinnering geef je meestal een nieuwe betalingstermijn aan, waarbinnen de klant moet betalen om kosten te voorkomen.

Hoogte aanmaningskosten in 2024

Voor vorderingen die sinds 1 juli 2012 te innen zijn, gelden wettelijke grenzen voor de hoogte van de aanmaningskosten, zoals vastgelegd in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Deze kosten mogen nooit hoger zijn dan €6.775 en worden als volgt berekend:

Zie onderstaande staffel:

Hoofdsom Provisiegelden
Over de eerste € 2.500,00 15% ( met een min. € 40,00)
Over de volgende € 2.500,00 10%
Over de volgende € 5.000,00 5%
Over de volgende € 190.000,00 1%
Alles boven de € 200.000,00 0,5% (max. € 6.775,00)

Minimale bedrag aan kosten: Voor aanmaningskosten geldt een wettelijk minimumbedrag van €40,-. Dit bedrag kan altijd gevorderd worden door het incassobureau. Stel bijvoorbeeld dat je een factuur hebt van €300,-. Dan kan het incassobureau 15% (€45,-) van €300,- aan aanmaningskosten vorderen.

Diagram aanmaningskosten 2024

Diagram aanmaningskosten 2024

Een praktijkvoorbeeld

Stel je voor dat je een timmerman bent met een eigen zaak en je hebt een factuur van €2.500,- verstuurd naar een klant voor een op maat gemaakte kast. Na 30 dagen is de factuur nog niet voldaan, dus je besluit een aanmaning te versturen.

Wanneer er na nog eens 14 dagen geen betaling is ontvangen, stuur je een laatste aanmaning inclusief de aanmaningskosten.

Als zelfstandige timmerman is het cruciaal om te weten dat de aanmaningskosten die je in rekening brengt in overeenstemming moeten zijn met de wettelijke voorschriften en niet hoger mogen zijn dan de kosten berekend volgens de staffel. In dit specifieke geval, voor een hoofdsom van €2.500,-, zouden de berekende aanmaningskosten als volgt zijn:

15% over de eerste €2.500,- = €375,-

Ondanks dat de klant mogelijk bezwaar maakt tegen de hoogte van de aanmaningskosten, is het van belang om te realiseren dat je als timmerman recht hebt op de berekende aanmaningskosten conform de wettelijke normen.

Bereken hier zelf de aanmaningskosten

Bereken hier zelf de wettelijke aanmaningskosten (WIK berekenen), met behulp van de aanmaningskosten-calculator, vul het te vorderen bedrag in;

Aanmaningskosten bij een consument of een bedrijf, hoe zit dat?

Het is belangrijk om na te gaan of jouw vordering gericht is aan een bedrijf of aan een particulier, aangezien dit een aanzienlijke invloed heeft op de toepasbaarheid van aanmaningskosten en het bijbehorende traject dat daaraan voorafgaat.

Wanneer wordt een bedrijf geconfronteerd met aanmaningskosten?

De leidraad voor aanmaningskosten stipuleert dat wanneer een factuur niet binnen 30 dagen wordt voldaan, een bedrijf automatisch deze kosten op zich moet nemen. Het verzenden van een extra herinnering is niet noodzakelijk om deze kosten te kunnen claimen. Integendeel, het is niet eens vereist dat de vordering al is overgedragen aan een incassobureau voor het starten van een incassoprocedure, om toch direct aanmaningskosten te kunnen berekenen aan de wanbetaler!

Artikel 6:96 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek beschrijft dit als volgt:

Bij een handelsovereenkomst (…) omvat de vergoeding van kosten bedoeld in lid 2 onder c minimaal een bedrag van 40 euro. Dit bedrag is verschuldigd zonder aanmaning vanaf de dag na de dag waarop de wettelijke of afgesproken uiterste betalingsdag is verstreken. Hiervan kan niet ten nadele van de schuldeiser worden afgeweken.

Artikel 96 Burgerlijk Wetboek Boek 6

Belangrijk om te noteren is dat het volgens de wet niet uitmaakt of er wordt betaald voor of na ontvangst van de aanmaning van het incassobureau. De wetgever heeft dit zo bepaald omdat het risico van het uit handen geven van een vordering wegens non-betaling volledig op de wanbetaler moet vallen.

Wanneer zijn consumenten aanmaningskosten verschuldigd?

Wat betreft een vordering op een consument, wordt de wet (artikel 6:96 lid 6 BW) als volgt geïnterpreteerd:

De vergoeding volgens nadere regels kan, indien de schuldenaar een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, pas verschuldigd worden nadat de schuldenaar na het verzuim, zoals bedoeld in artikel 81 BW, na het vermelden van de gevolgen van non-betaling, waaronder de vergoeding die in overeenstemming met nadere regels wordt geëist, tevergeefs is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, beginnend de dag na aanmaning.

In begrijpelijke taal: voordat een consument incassokosten en wettelijke rente verschuldigd is als betaling binnen de gestelde termijn uitblijft, moet hij ten minste één zogenaamde ’14-dagenbrief’ hebben ontvangen.

De wetgever heeft dit zo bepaald omdat een consument extra bescherming verdient en niet zomaar met extra kosten geconfronteerd mag worden. De wetgeving voor consumenten is dus strenger dan voor bedrijven.

Aanmaningskosten bij overheidsinstanties

Aanmaningskosten kunnen niet alleen worden berekend door bedrijven, maar ook door overheidsinstanties zoals de Belastingdienst of gemeenten. Als je bijvoorbeeld je belastingaanslag niet op tijd betaalt, kunnen zij ook aanmaningskosten in rekening brengen.

Het is essentieel om te weten dat overheidsinstanties zich moeten houden aan dezelfde wettelijke regels en limieten als bedrijven. Ze moeten ook een betalingsherinnering sturen voordat ze aanmaningskosten kunnen berekenen en ze moeten zich houden aan redelijke bedragen.

BTW over de aanmaningskosten, wel of niet?

Als jij als opdrachtgever niet BTW-plichtig bent, mogen wij de BTW over de aanmaningskosten doorberekenen aan jouw klant. Maar als jij wel BTW-plichtig bent, dan berekenen we de BTW aan jou door. De BTW wordt verrekend als voorheffing en moet bij het nettoresultaat worden opgeteld. (Natuurlijk kun je de in rekening gebrachte BTW terugvragen bij de Belastingdienst, dus uiteindelijk betaal je niets.)

Ben je BTW-plichtig: geen BTW over de aanmaningskosten
Ben je niet BTW-plichtig: wel BTW over de aanmaningskosten

Tips voor het berekenen van aanmaningskosten

Nu je weet wanneer je aanmaningskosten mag berekenen en hoe hoog deze mogen zijn, geven we je nog een aantal praktische tips voor het berekenen van aanmaningskosten:

  • Zorg ervoor dat de hoogte van de aanmaningskosten duidelijk vermeld staat in jouw algemene voorwaarden en op jouw facturen.
  • Maak geen winst op de aanmaningskosten, maar bereken alleen de werkelijke kosten van het incassotraject.
  • Stuur altijd een betalingsherinnering voordat je aanmaningskosten in rekening brengt.

aanmaningskosten

Aanmaningskosten: betalen of niet?

Nu je weet dat bedrijven aanmaningskosten mogen berekenen, vraag je je misschien af of je als klant verplicht bent om deze kosten te betalen. Het korte antwoord is ja, als de kosten redelijk zijn en op de juiste wijze in rekening zijn gebracht.

Als je een betalingsherinnering hebt ontvangen en je hebt de factuur nog steeds niet op tijd betaald, dan kan het zijn dat je aanmaningskosten moet betalen.

Aanmaningskosten zonder voorafgaande herinnering

Uitgaande van wat eerder is aangegeven, geldt dat jij, als zakelijke partij, aanmaningskosten verschuldigd bent zonder dat er een herinnering aan vooraf is gegaan.

Het is een veelvoorkomende misvatting dat een schuldeiser eerst een kosteloze betalingsherinnering of aanmaning moet versturen. Echter, als je onderdeel bent van een zakelijke entiteit, inclusief eenmanszaken of ZZP’ers, ben je direct aanmaningskosten verschuldigd, zonder dat er een eerdere herinnering is verzonden.

Neem contact op met onze incassospecialisten

Incassobureau kantoor Amsterdam

Al sinds 2005 staat Credifin garant voor topkwaliteit incassodiensten en het voorzien van informatie over Aanmaningskosten.

Heb je vragen of wil je meer weten? Bel : 0203452675 

Waarom kiezen voor Credifin?

Wat maakt onze aanpak uniek en effectiever? 

 

Maatwerk: Elke vordering is uniek. Wij passen onze aanpak aan op basis van wat het beste is voor jou en je zaak.

Zeer efficiënt incassotraject:  Door automatisering met een belrobot en slimme betaalmogelijkheden zoals betaallinks en QR-codes in e-mails en brieven, wordt het voor klanten makkelijker en eenvoudiger om betalingen te verrichten.

Automatische aanlevering via API: Voor het aanleveren van meerdere facturen bieden we een state-of-the-art API (Application Programming Interface) aan, waarmee een automatische koppeling mogelijk is.

Altijd op de hoogte: Met ons online platform kun je altijd zien hoe het met je zaak gaat. Geen verrassingen, gewoon duidelijkheid.

100% No cure, no pay: We geloven in onze aanpak. Als we niets voor je kunnen innen, kost het je ook echt niets.

Ervaren team: Ons team kent de kneepjes van het vak. Met 18 jaar expertise hebben we het vertrouwen gewonnen van meer dan 11.500 klanten.


Kortom:
 bij CrediFin krijg je niet alleen een het beste incassobureau van Nederland, maar een incassopartner die er echt alles aan doet om je te helpen.

Ervaringen van onze klanten

Klantbeoordelingen, zie wat onze klanten zeggen: 

“Wij zitten met ons bedrijf in de fashion en willen onze focus houden op de core business. Daarom het is heel prettig om Credifin als vangnet te hebben! Zij ontzorgen ons en dankzij hen ontvangen we bijna altijd alle betalingen.” Bibian HoyngState-of-Brands

“Het Orthocenter met ruim 45 vestigingen is van mening dat incassobureau Credifin een goede partner is en een uitstekende dienstverlening geeft op gebied van No Cure No Pay incasso. Waardering is er voor de menselijke manier van incasseren.” Bas Molenaar, Orthocenter

“Zeer positief, goede communicatie, systeem is gebruikersvriendelijk zodat je snel de status van een dossier kunt inzien.” Eltje de Graaf, Mea Fysio

Is er nog steeds geen betaling binnen?

Geen paniek, het is tijd om de touwtjes uit handen te geven en te vertrouwen op onze No Cure, No Pay-incasso. Laat ons incassobureau het roer overnemen, en wij staan garant voor het berekenen van de incassokosten en de wettelijke rente bij jouw klant. Met een gerust hart kun je ervan uitgaan dat jouw openstaande factuur onze missie wordt.

Een goede tip: voorkom dat een factuur onbetaald blijft door van tevoren een kredietcheck te doen en inzicht te krijgen in de financiële situatie van jouw klant.

Meer weten?

Heb je nog vragen aan onze incassospecialist Jesse over aanmaningskosten?

Neem contact op met Jesse, hij helpt u graag! Tel: 020-3452675

Bel ons op   020-3452675

E-mail ons   info@credifin-nederland.nl

Chat met ons?   Chat met ons

Vrijblijvend advies over je incasso-opdracht?

Wil je onbetaalde facturen aanpakken met behulp van een incassobureau en bent je benieuwd naar de slagingskans van je zaak? Neem direct contact op voor een GRATIS incasso-adviesgesprek of bel onze incassospecialisten op 020-3452675

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Waarom Credifin?

  • Geen abonnements- of dossierkosten
  • 100% No cure No pay
  • De volgende werkdag brief al bij je debiteur
  • Eenvoudig uploaden van je facturen
  • Volg het incassotraject 24/7 via je online dossier
  • Gratis incasseren met Aangetekende E-mail™

Wat klanten zeggen:

9.4 / 10

249 beoordelingen

Naar alle reviews

[chatbot]