Deurwaardersexploot

Deurwaardersexploot

Wat is het deurwaardersexploot en wanneer kun je daar gebruik van maken?

We zijn gespecialiseerd in incasso en juridische procedures, bijvoorbeeld als het tijdens de minnelijke fase niet lukt om een factuur of vordering te innen.

Hulp nodig bij een deurwaardersexploot?

We krijgen als incassobureau regelmatig vragen over het deurwaardersexploot en de manier waarop je daar gebruik van kunt maken. Op het moment dat je een relatie wilt dagvaarden en bijvoorbeeld wanneer je te maken hebt met een gerechtelijke procedure.

Wat is een deurwaardersexploot?

Het deurwaardersexploot is een door de deurwaarder uitgereikte akte. Daarin wordt een officiële mededeling gedaan of er wordt een document mee overhandigd. Het is een officiële en juridische handeling, dat het bewijs levert dat degene aan wie de mededeling is gedaan die ook heeft ontvangen. Bovendien kun je ermee bewijzen dat het document is overhandigd, waardoor daarover achteraf geen twijfel meer kan bestaan.

 • Tip: het is belangrijk om te bewijzen dát de mededeling of het document is overhandigd. Daarnaast zorgt het deurwaardersexploot ervoor dat bewezen kan worden wannéér dat is gebeurd. Samen zorgt het voor het benodigde bewijs om een juridische zaak af te kunnen wikkelen.

Mogelijkheden: dagvaarding en meer

Benieuwd waarvoor je gebruik kunt maken van het deurwaardersexploot? Het gaat natuurlijk om de dagvaarding, waar je de term wellicht van kent. Op het moment dat je iemand wilt laten dagvaarden gebeurt dat met een dergelijk exploot.

Toch zijn er meer mogelijkheden, dus we zetten die voor je op een rij:

 • Dagvaarding
  Moet er een dagvaarding worden uitgebracht? Het is belangrijk om dat te doen bij deurwaardersexploot. Op die manier kan de ander nooit ontkennen de dagvaarding te hebben ontvangen.
 • Verjaringstermijn
  Is er sprake van een verjaringstermijn die gestuit moet worden? Ook in dat geval is het mogelijk om gebruik te maken van een deurwaardersexploot.
 • Rechtelijke uitspraak
  Heeft de rechter uitspraak gedaan en moet er op basis daarvan een actie volgen? Door de uitspraak per deurwaardersexploot te overhandigen moet de ander daar naar handelen.

We zijn gespecialiseerd in het werk met deurwaarders, waarvoor we natuurlijk beschikken over een aantal loyale en sterke contacten. Dat betekent dat we zowel de minnelijke fase voor de incasso als de juridische fase goed kunnen begeleiden.

We zorgen er tijdens de gerechtelijke procedure voor dat de belangrijke stappen worden gezet en dat we ons netjes houden aan de voorschriften die er gelden. Daarover kunnen we je uitgebreid adviseren, bijvoorbeeld als je wilt weten op welke manier we gebruik maken van het deurwaardersexploot.

10 tips voor het opstellen van een goed deurwaardersexploot:

 1. Zorg ervoor dat het exploot duidelijk is en gemakkelijk te begrijpen is. Gebruik eenvoudige taal en vermijd juridische termen waar mogelijk.
 2. Vermeld de naam van de rechtbank waarbij het exploot is ingediend en de naam van de rechter die het exploot heeft uitgevaardigd.
 3. Geef duidelijk aan wat het doel is van het exploot en wat de geadresseerde moet doen.
 4. Vermeld de datum waarop het exploot is uitgevaardigd en de datum waarop de geadresseerde moet verschijnen of de handeling moet uitvoeren.
 5. Voeg bijlagen toe die relevant zijn voor het exploot, zoals een kopie van de dagvaarding of een kopie van het vonnis.
 6. Zorg ervoor dat het exploot ondertekend is door een deurwaarder of een andere bevoegde persoon.
 7. Maak een kopie van het exploot voor de geadresseerde en zorg ervoor dat het originele exploot goed verzonden wordt.
 8. Zorg ervoor dat het exploot op tijd verzonden wordt, zodat de geadresseerde voldoende tijd heeft om zich voor te bereiden op de rechtszitting of om de handeling uit te voeren.
 9. Zorg ervoor dat het exploot op de juiste manier betekend wordt, volgens de wetgeving waarbinnen het exploot wordt uitgevaardigd.
 10. Controleer of het exploot aan alle wettelijke vereisten voldoet voordat het wordt verzonden. Als dit niet het geval is, kan het exploot worden teruggezonden of kan de rechtszaak worden aangevochten.

Maak kennis met onze juridische specialisten

Incassobureau kantoor Amsterdam

Al sinds 2005 staat Credifin garant voor topkwaliteit deurwaardersexploten.

Met 18 jaar expertise hebben we het vertrouwen gewonnen van meer dan 11.500 klanten.

Waarom kiezen voor Credifin?

Wat maakt onze aanpak uniek en effectiever? 

 

Maatwerk: Elke vordering is uniek. Wij passen onze aanpak aan op basis van wat het beste is voor jou en je zaak.

Zeer efficiënt incassotraject:  Door automatisering met een belrobot en slimme betaalmogelijkheden zoals betaallinks en QR-codes in e-mails en brieven, wordt het voor klanten makkelijker en eenvoudiger om betalingen te verrichten.

Automatische aanlevering via API: Voor het aanleveren van meerdere facturen bieden we een state-of-the-art API (Application Programming Interface) aan, waarmee een automatische koppeling mogelijk is.

Altijd op de hoogte: Met ons online platform kun je altijd zien hoe het met je zaak gaat. Geen verrassingen, gewoon duidelijkheid.

100% No cure, no pay: We geloven in onze aanpak. Als we niets voor je kunnen innen, kost het je ook echt niets.

Ervaren team: Ons team kent de kneepjes van het vak. Met 18 jaar expertise hebben we het vertrouwen gewonnen van meer dan 11.500 klanten.


Kortom:
 bij CrediFin krijg je niet alleen een het beste incassobureau van Nederland, maar een incassopartner die er echt alles aan doet om je te helpen.

Ervaringen van onze klanten

“Wij zitten met ons bedrijf in de fashion en willen onze focus houden op de core business. Daarom het is heel prettig om Credifin als vangnet te hebben! Zij ontzorgen ons en dankzij hen ontvangen we bijna altijd alle betalingen.” State-of-Brands

“Het Orthocenter met ruim 45 vestigingen is van mening dat incassobureau Credifin een goede partner is en een uitstekende dienstverlening geeft op gebied van No Cure No Pay incasso. Waardering is er voor de menselijke manier van incasseren.” Orthocenter

“Zeer positief, goede communicatie, systeem is gebruikersvriendelijk zodat je snel de status van een dossier kunt inzien.” Mea Fysio

Deurwaardersexploot: ervaren specialisten

Wil je meer weten over het deurwaardersexploot, beslagexploot of sommatie-exploot ( sommatie-exploot betekend dat de gerechtsdeurwaarder de openstaande factuur(en) aan debiteur persoonlijk overhandigd, zonder tussenkomst van de rechter, en debiteur sommert deze binnen 24 uur te betalen) of ben je benieuwd op welke manier we dat in jouw situatie kunnen inzetten?

Uiteraard denken we graag mee over zowel de minnelijke als de eventuele gerechtelijke fase van incasso. Op die manier zorgen we ervoor dat je jouw openstaande vordering of factuur betaald krijgt.

Dat doen we via ons platform voor de minnelijke traject en met bijvoorbeeld een deurwaardersexploot op het moment dat dit niet lukt. Uiteraard zorgen we er zelfs binnen de juridische fase voor dat we op een nette en vriendelijke wijze communiceren, zonder dat we daarmee afbreuk doen aan het dwingende karakter daarvan.

Wij begrijpen waar jij naar op zoek bent en op welke wijze we je daarmee kunnen helpen, bijvoorbeeld als het gaat om het gebruik van een deurwaardersexploot.

Meer weten?

Heb je nog vragen aan onze incassospecialist Jesse over Deurwaardersexploot?

Neem contact op met Jesse, hij helpt u graag! Tel: 020-3452675

Bel ons op   020-3452675

E-mail ons   info@credifin-nederland.nl

Chat met ons?   Chat met ons

Vrijblijvend advies

Heb je vragen of wil je meer inzicht in dit onderwerp? Aarzel niet en regel meteen een GRATIS adviesgesprek. Je kunt ook direct onze specialisten bellen op 020-3452675.

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Veelgestelde vragen

Bekijk alle vragen

Deurwaardersexploot voor particulieren

Ook particulieren kunnen een deurwaardersexploot uitbrengen. Het uitbrengen van een deurwaardersexploot kan ervoor zorgen dat je schuldenaar alsnog tot betaling overgaat. Als je als particulier overweegt om een deurwaarder in te schakelen, is het belangrijk om eerst goed te overleggen met ons.

We bespreken wat de mogelijkheden zijn en wat de kosten hiervan zijn. Het is ook belangrijk om te kijken of er eventueel andere opties zijn om de openstaande schuld te innen. Zo kan het soms beter zijn om een incassoprocedure op te starten in plaatst van direct een deurwaardersexploot uit te brengen. Het uitbrengen van een deurwaardersexploot kan voor je schuldenaar vervelende gevolgen hebben.

Verschil tussen een deurwaardersexploot en een dagvaarding

Een deurwaardersexploot en een dagvaarding worden vaak met elkaar verward, maar er zijn enkele belangrijke verschillen. Een deurwaardersexploot is een officieel document dat door een gerechtsdeurwaarder wordt opgesteld en betekend om je schuldenaar op de hoogte te stellen van een juridische procedure, zoals een dagvaarding of een executoriale titel.

Een dagvaarding is een specifiek soort deurwaardersexploot, dat wordt uitgebracht om je schuldenaar op de hoogte te stellen van een aankomende rechtszaak en hem of haar te sommeren voor de rechter te verschijnen.

Verzet tegen een deurwaardersexploot

Als je het niet eens bent met de inhoud van een deurwaardersexploot of als je van mening bent dat er fouten zijn gemaakt bij de betekening, kunt je in verzet gaan tegen het deurwaardersexploot.

Het is belangrijk om snel te handelen, aangezien de termijn voor het aantekenen van verzet doorgaans beperkt is tot enkele weken na de betekening van het deurwaardersexploot. Wij kunnen je begeleiden bij het opstellen van een verweerschrift en je adviseren over de te volgen juridische stappen.

Deurwaardersexploot bij huurachterstand

Een deurwaardersexploot kan ook worden ingezet bij huurachterstand. Wanneer je huurder niet tijdig de huur betaalt, kan je ons inschakelen om de openstaande huurschuld te innen.

Wij kunnen dan een deurwaardersexploot opstellen en deze door onze deurwaarder laten betekenen, waarin je huurder wordt gesommeerd om de huurachterstand binnen een bepaalde termijn te betalen. Als je huurder niet binnen deze termijn betaalt, kan jij via onze gerechtsdeurwaarder verdere juridische stappen ondernemen, zoals het starten van een ontruimingsprocedure.

Beslagvrije voet bij deurwaardersexploot

Wanneer er beslag wordt gelegd op je inkomen of uitkering, zoals bij een deurwaardersexploot voor loonbeslag, is er een bepaald bedrag dat vrijgesteld is van beslag: de beslagvrije voet. Dit is het minimumbedrag dat je nodig heeft om in je basislevensonderhoud te voorzien. De beslagvrije voet is wettelijk bepaald en hangt af van uw persoonlijke situatie, zoals je leeftijd, gezinssamenstelling en inkomen. Meer informatie over de berekening van de beslagvrije voet vindt je [hier]

Incassokosten bij deurwaardersexploot

Naast de kosten voor het opstellen en betekenen van het deurwaardersexploot, kunnen er ook incassokosten in rekening worden gebracht. De hoogte van de incassokosten is wettelijk vastgelegd bij consumenten en hangt af van de hoogte van de openstaande vordering. Voor bedrijven gelden er weer andere regels. Ga voor meer informatie naar onze incassokosten berekenen pagina.

Voorbeeld van een deurwaardersexploot

Een voorbeeld van een deurwaardersexploot kan nuttig zijn om een beter beeld te krijgen van de structuur en inhoud van het document. Een deurwaardersexploot bevat doorgaans de volgende onderdelen:

 • Gegevens van de gerechtsdeurwaarder, zoals naam, adres en contactinformatie.
 • Gegevens van de betrokken partijen (schuldeiser en schuldenaar of eiser en gedaagde), zoals naam, adres en eventueel contactinformatie.
 • Een duidelijke omschrijving van de vordering of het geschil.
 • Een opsomming van de juridische gronden waarop de vordering is gebaseerd.
 • Een weergave van eventuele bewijsstukken of bewijsmiddelen die ter onderbouwing van de vordering worden aangevoerd.
 • Een vermelding van de te nemen juridische stappen, zoals een dagvaarding, beslaglegging of executieverkoop.
 • Eventuele aanvullende informatie, zoals de datum en tijd van een zitting of de termijn waarbinnen de schuldenaar aan zijn verplichtingen moet voldoen.

Deurwaardersexploot in België

In België wordt ook gebruikgemaakt van deurwaardersexploten, hoewel de terminologie en procedures enigszins kunnen verschillen van die in Nederland. Een Belgische gerechtsdeurwaarder kan een deurwaardersexploot opstellen en betekenen om een schuldenaar op de hoogte te stellen van een juridische procedure of om een openstaande schuld te innen.

De kosten voor een deurwaardersexploot en de regels omtrent verzet en beslagvrije voet kunnen echter afwijken van de Nederlandse situatie. Voor meer informatie over deurwaardersexploten in België kunt je terecht bij De Belgische Kamer van Gerechtsdeurwaarders.

Waarom Credifin?

 • Geen abonnements- of dossierkosten
 • 100% No cure No pay
 • De volgende werkdag brief al bij je debiteur
 • Eenvoudig uploaden van je facturen
 • Volg het incassotraject 24/7 via je online dossier
 • Gratis incasseren met Aangetekende E-mail™

Wat klanten zeggen:

9.4 / 10

249 beoordelingen

Naar alle reviews

[chatbot]