some alt text

Wettelijke rente

Wettelijke rente: Hoeveel rente mag je vragen en wat is het percentage?

Bekijk de hoogte van de wettelijke handelsrente en de wettelijke rente voor niet-handelstransacties in Nederland

Wat is de wettelijke rente en wat is het percentage

De wettelijke rente is een rentepercentage dat wettelijk is vastgesteld en geldt voor verschillende situaties, zoals bij achterstallige betalingen en schadevergoedingen. Het is een vergoeding die verschuldigd is als iemand te laat betaalt.

Het rentepercentage van de wettelijke rente wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid. Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt jaarlijks het percentage van de wettelijke rente vast. Dit is geregeld in artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek.

Wettelijke handelsrente niet-handelstransacties

In Nederland is er een wettelijke rente voor niet-handelstransacties. Voor het jaar 2023 (eerste halfjaar) is het percentage van de wettelijke rente vastgesteld op 4%. Dit is de zogenaamde “wettelijke rente voor consumenten”. Dit rentepercentage is van toepassing bij bijvoorbeeld schadevergoedingen, vertragingsschade, of als er sprake is van rente over achterstallige betalingen van particulieren.

Wettelijke rente voor handelstransacties

Voor handelstransacties geldt een andere rentepercentage, namelijk de wettelijke handelsrente. Voor het jaar 2023 is het percentage van de wettelijke handelsrente vastgesteld op 10,05%. Dit percentage geldt voor handelstransacties tussen bedrijven onderling, of tussen bedrijven en overheidsinstellingen.

Let op: de wettelijke handelsrente is een ander percentage dan de wettelijke rente voor consumenten. Het is belangrijk om te weten dat deze percentages jaarlijks kunnen wijzigen en dat er ook verschillen kunnen zijn per land of regio.

Percentage wettelijke rente niet handelstransacties afgelopen 10 jaar

Hieronder vindt u een overzicht van de percentages van de wettelijke rente voor niet-handelstransacties in de afgelopen 10 jaar:

 • 2023: 4%
 • 2022: 2%
 • 2021: 2%
 • 2020: 2%
 • 2019: 2%
 • 2018: 2%
 • 2017: 2%
 • 2016: 2,25%
 • 2015: 2%
 • 2014: 2%

De wettelijke rente voor niet-handelstransacties wordt elk jaar vastgesteld door de overheid en kan worden aangepast aan de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt.

Percentages van de wettelijke rente voor handelstransacties in de afgelopen 10 jaar:

 • 2023: 10,05%
 • 2022: 7,50%
 • 2021: 8,05%
 • 2020: 8,05%
 • 2019: 8,05%
 • 2018: 8,25%
 • 2017: 8%
 • 2016: 8,05%
 • 2015: 8,05%
 • 2014: 8,15%

De wettelijke rente voor handelstransacties wordt elk jaar vastgesteld door de overheid en kan worden aangepast aan de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt.

Wat is het doel van wettelijke handelsrente

Het doel van de wettelijke handelsrente is om een wettelijk vastgestelde vergoeding te bieden voor het gebruik van kapitaal bij handelstransacties tussen bedrijven onderling, of tussen bedrijven en overheidsinstellingen. Het is bedoeld om partijen aan te moedigen om tijdig te betalen en om te compenseren voor de financiële gevolgen van een late betaling, zoals bijvoorbeeld het missen van inkomsten, het moeten betalen van extra rente aan derden of het aangaan van extra financiering om de liquiditeitsbehoefte te dekken.

De wettelijke handelsrente biedt bedrijven een juridisch instrument om betaling af te dwingen en zorgt ervoor dat het betalingsrisico eerlijker wordt verdeeld tussen de handelspartijen. Het kan ook helpen om de cashflow van bedrijven te verbeteren en faillissementen te voorkomen als gevolg van late betalingen.

Door een wettelijke rente vast te stellen, worden partijen gestimuleerd om hun betalingsverplichtingen na te komen, waardoor er meer zekerheid en stabiliteit ontstaat in de handelsrelaties tussen bedrijven en tussen bedrijven en overheden.

Hoe bereken je de wettelijke handelsrente

De wettelijke handelsrente is een rentepercentage dat wordt berekend over het openstaande bedrag van een handelstransactie waarbij de betalingstermijn is verstreken. Het berekenen van de wettelijke handelsrente gaat als volgt:

 • Bepaal de periode waarover de rente wordt berekend: Dit is de periode tussen de vervaldatum van de betalingstermijn en de datum waarop de betaling uiteindelijk wordt ontvangen.
 • Bepaal het bedrag waarover de rente wordt berekend: Dit is het bedrag van de openstaande vordering, inclusief eventuele incassokosten en andere kosten.
 • Bepaal het rentepercentage: Voor niet-handelstransacties is het rentepercentage voor 2023 (eerste halfjaar) 4%. Voor handelstransacties is het rentepercentage voor 2023 (eerste halfjaar) 10,05%.
 • Bereken de wettelijke handelsrente: Vermenigvuldig het bedrag waarover de rente wordt berekend met het rentepercentage, en deel dit door 100. Dit is het bedrag aan wettelijke handelsrente dat over de periode moet worden betaald.

Bijvoorbeeld: Als het openstaande bedrag van een handelstransactie €10.000,- is, en de betalingstermijn is verstreken, dan moet bij een rentepercentage van 10,05% over de periode waarin de betaling te laat was, de volgende rente worden berekend:

(€10.000,- x 10,05%) / 100 = 1005,-

In dit voorbeeld bedraagt de wettelijke handelsrente dus €1005,-. Dit bedrag komt bovenop het openstaande bedrag van €10.000,- dat nog moet worden betaald.

Wat is samengesteld of enkelvoudig rente?

Als de rente enkelvoudig is betekent dat de rente wordt berekend over het oorspronkelijk verschuldigde bedrag, zonder dat de rente zelf wordt meegenomen in de berekening van de rente voor de daaropvolgende periode. Bij samengestelde rente wordt de rente namelijk toegevoegd aan het openstaande bedrag, waardoor er rente over rente wordt berekend en het totale bedrag steeds sneller toeneemt. Bij enkelvoudige rente is dit niet het geval en wordt er alleen rente berekend over het oorspronkelijk verschuldigde bedrag.

Is wettelijke handelsrente verplicht

Ja, de wettelijke handelsrente is verplicht bij handelstransacties tussen bedrijven onderling, of tussen bedrijven en overheidsinstellingen. De wettelijke rente zorgt ervoor dat de partijen een wettelijk vastgestelde vergoeding krijgen voor het gebruik van kapitaal bij handelstransacties. De betalingsverplichtingen tussen handelspartijen worden daardoor eerlijker verdeeld en het kan helpen om faillissementen te voorkomen als gevolg van late betalingen.

Het niet naleven van de betalingsverplichting kan leiden tot juridische procedures, waarbij de rechter in de meeste gevallen zal oordelen dat de wettelijke handelsrente moet worden betaald, als vergoeding voor de vertraagde betaling. Bedrijven doen er daarom verstandig aan om de betalingstermijnen na te komen en tijdig te betalen om extra kosten te vermijden.

Wettelijke rente: ervaren specialisten

Wil je meer weten over de wettelijke rente of ben je benieuwd op welke manier we dat in jouw situatie kunnen inzetten? Uiteraard denken we graag als incassobureau mee over zowel de minnelijke als de eventuele gerechtelijke fase van incasso. Op die manier zorgen we ervoor dat je jouw openstaande vordering of factuur betaald krijgt.

Meer weten?

Heb je nog vragen over wettelijke rente?

   020-3452675

  info@credifin-nederland.nl

   Chat met ons

Waarom Credifin?

 • Geen abonnements- of dossierkosten
 • 100% No cure No pay
 • De volgende werkdag brief al bij je debiteur
 • Eenvoudig uploaden van je facturen
 • Volg het incassotraject 24/7 via je online dossier
 • Gratis incasseren met Aangetekende E-mail™

Wat klanten zeggen:

9.4 / 10

243 beoordelingen

Naar alle reviews