Wettelijke rente

Wettelijke rente

Wettelijke rente: Hoeveel rente mag je vragen en wat is het percentage?

Bekijk de hoogte van de wettelijke handelsrente en de wettelijke rente voor niet-handelstransacties in Nederland

Wat is de wettelijke rente en wat is het percentage

De wettelijke rente is een rentepercentage dat wettelijk is vastgesteld en geldt voor verschillende situaties, zoals bij achterstallige betalingen en schadevergoedingen. Het is een vergoeding die verschuldigd is als iemand te laat betaalt.

Het rentepercentage van de wettelijke rente wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid. Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt jaarlijks het percentage van de wettelijke rente vast. Dit is geregeld in artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek.

Wettelijke handelsrente niet-handelstransacties

In Nederland is er een wettelijke rente voor niet-handelstransacties. Vanaf 1 juli 2023 is het percentage van de wettelijke rente voor niet-handelstransactis vastgesteld op 6%. Dit is de zogenaamde “wettelijke rente voor consumenten”. Dit rentepercentage is van toepassing bij bijvoorbeeld schadevergoedingen, vertragingsschade, of als er sprake is van rente over achterstallige betalingen van particulieren.

Wettelijke rente voor handelstransacties

Voor handelstransacties geldt een andere rentepercentage, namelijk de wettelijke handelsrente. Vanaf 1 juli 2023 is het percentage van de wettelijke handelsrente vastgesteld op 12%. Dit percentage geldt voor handelstransacties tussen bedrijven onderling, of tussen bedrijven en overheidsinstellingen.

Let op: de wettelijke handelsrente is een ander percentage dan de wettelijke rente voor consumenten. Het is belangrijk om te weten dat deze percentages jaarlijks kunnen wijzigen en dat er ook verschillen kunnen zijn per land of regio.

wettelijke rente

Percentage wettelijke rente niet handelstransacties afgelopen 10 jaar

Hieronder vindt u een overzicht van de percentages van de wettelijke rente voor niet-handelstransacties in de afgelopen 10 jaar:

 • wettelijke rente 2023: 6% (vanaf 1 juli)
 • wettelijke rente 2022: 2%
 • wettelijke rente 2021: 2%
 • wettelijke rente 2020: 2%
 • wettelijke rente 2019: 2%
 • 2018: 2%
 • 2017: 2%
 • 2016: 2,25%
 • 2015: 2%
 • 2014: 2%

De wettelijke rente voor niet-handelstransacties wordt elk jaar vastgesteld door de overheid en kan worden aangepast aan de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt.

Percentages van de wettelijke rente voor handelstransacties in de afgelopen 10 jaar:

 • wettelijke handelsrente 2023 : 12,00% (vanaf 1 juli)
 • wettelijke handelsrente 2022: 7,50%
 • wettelijke handelsrente 2021: 8,05%
 • wettelijke handelsrente 2020: 8,05%
 • wettelijke handelsrente 2019: 8,05%
 • 2018: 8,25%
 • 2017: 8%
 • 2016: 8,05%
 • 2015: 8,05%
 • 2014: 8,15%

Diagram wettelijke rente 2014 t/m 2023

Hier is het staafdiagram dat de wettelijke rente in Nederland van 2014 tot 2023 toont. De groene balken tonen de wettelijke rente voor niet-handelstransacties en de rode balken tonen de wettelijke rente voor handelstransacties.

Diagram wettelijke rente

Wat is het doel van wettelijke handelsrente

Het doel van de wettelijke handelsrente is om een wettelijk vastgestelde vergoeding te bieden voor het gebruik van kapitaal bij handelstransacties tussen bedrijven onderling, of tussen bedrijven en overheidsinstellingen.

Het is bedoeld om partijen aan te moedigen om tijdig te betalen en om te compenseren voor de financiële gevolgen van een late betaling, zoals bijvoorbeeld het missen van inkomsten, het moeten betalen van extra rente aan derden of het aangaan van extra financiering om de liquiditeitsbehoefte te dekken.

De wettelijke handelsrente biedt bedrijven een juridisch instrument om betaling af te dwingen en zorgt ervoor dat het betalingsrisico eerlijker wordt verdeeld tussen de handelspartijen. Het kan ook helpen om de cashflow van bedrijven te verbeteren en faillissementen te voorkomen als gevolg van late betalingen.

Door een wettelijke rente vast te stellen, worden partijen gestimuleerd om hun betalingsverplichtingen na te komen, waardoor er meer zekerheid en stabiliteit ontstaat in de handelsrelaties tussen bedrijven en tussen bedrijven en overheden.

Hoe bereken je de wettelijke handelsrente

De wettelijke handelsrente is een rentepercentage dat wordt berekend over het openstaande bedrag van een handelstransactie waarbij de betalingstermijn is verstreken. Het berekenen van de wettelijke handelsrente gaat als volgt:

 • Bepaal de periode waarover de rente wordt berekend: Dit is de periode tussen de vervaldatum van de betalingstermijn en de datum waarop de betaling uiteindelijk wordt ontvangen.
 • Bepaal het bedrag waarover de rente wordt berekend: Dit is het bedrag van de openstaande vordering, inclusief eventuele incassokosten en andere kosten.
 • Bepaal het rentepercentage: Voor niet-handelstransacties is het rentepercentage voor 2023 (2e halfjaar, vanaf 1 juli ) 6%. Voor handelstransacties is het rentepercentage voor 2023 (2e halfjaar, vanaf 1 juli ) 12,00%.
 • Bereken de wettelijke handelsrente: Vermenigvuldig het bedrag waarover de rente wordt berekend met het rentepercentage, en deel dit door 100. Dit is het bedrag aan wettelijke handelsrente dat over de periode moet worden betaald.

Voorbeeld wettelijke rente : Als het openstaande bedrag van een handelstransactie €10.000,- is, en de betalingstermijn is verstreken, dan moet bij een rentepercentage van 12,00% over de periode waarin de betaling te laat was, de volgende rente worden berekend:

(€10.000,- x 12,00%) / 100 = 1200,-

In dit voorbeeld bedraagt de wettelijke handelsrente dus €1200,-. Dit bedrag komt bovenop het openstaande bedrag van €10.000,- dat nog moet worden betaald.

Wat is samengesteld of enkelvoudig rente?

Als de rente enkelvoudig is betekent dat de rente wordt berekend over het oorspronkelijk verschuldigde bedrag, zonder dat de rente zelf wordt meegenomen in de berekening van de rente voor de daaropvolgende periode.

Bij samengestelde rente wordt de rente namelijk toegevoegd aan het openstaande bedrag, waardoor er rente over rente wordt berekend en het totale bedrag steeds sneller toeneemt. Bij enkelvoudige rente is dit niet het geval en wordt er alleen rente berekend over het oorspronkelijk verschuldigde bedrag.

Is wettelijke handelsrente verplicht

Ja, de wettelijke handelsrente is verplicht bij handelstransacties tussen bedrijven onderling, of tussen bedrijven en overheidsinstellingen.

De wettelijke rente zorgt ervoor dat de partijen een wettelijk vastgestelde vergoeding krijgen voor het gebruik van kapitaal bij handelstransacties. De betalingsverplichtingen tussen handelspartijen worden daardoor eerlijker verdeeld en het kan helpen om faillissementen te voorkomen als gevolg van late betalingen.

Het niet naleven van de betalingsverplichting kan leiden tot juridische procedures, waarbij de rechter in de meeste gevallen zal oordelen dat de wettelijke handelsrente moet worden betaald, als vergoeding voor de vertraagde betaling.

Bedrijven doen er daarom verstandig aan om de betalingstermijnen na te komen en tijdig te betalen om extra kosten te vermijden.

Wettelijke rente Europa 2023

De wettelijke rente verschilt per land in Europa. In 2023 ligt de wettelijke rente in de meeste Europese landen tussen de 4% en 8%. Enkele voorbeelden:

 • wettelijke rente 2023 Duitsland: 4%
 • wettelijke rente 2023 Frankrijk: 6%
 • wettelijke rente 2023 Spanje: 6%
 • wettelijke rente 2023 Italië: 6%
 • wettelijke rente 2023 België: 4%
 • wettelijke rente 2023 Polen: 6%

Wettelijke handelsrente Europa 2023

Hier een overzicht van de wettelijke rente en wettelijke handelsrente in 2023 voor verschillende Europese landen:

 • wettelijke handelsrente 2023 Duitsland: 10,5 %
 • wettelijke handelsrente 2023 Frankrijk: 14%
 • wettelijke handelsrente 2023 Spanje: 10,5%
 • wettelijke handelsrente 2023 Italië: 10,5 %
 • wettelijke handelsrente 2023 België: 10,5 %
 • wettelijke handelsrente 2023 Zweden: 11,50%
 • wettelijke handelsrente 2023 Polen: 10,5%
 • wettelijke handelsrente 2023 Hongarije: 21%

Waarom heeft Nederland een hogere wettelijke rente dan andere EU-landen?

Al sinds de jaren ’20 kent Nederland een wettelijke handelsrente van ronde de 8% in de afgelopen 10 jaar. Deze hoge rente is diepgeworteld in de Nederlandse traditie en wetgeving.

Dit is typisch voor de Nederlandse cultuur, waarin veranderingen in wetgeving slechts zeer geleidelijk doorgevoerd worden. De hoge wettelijke rente zorgt bovendien voor stabiliteit en consistentie in het Nederlandse zakelijke verkeer. Zowel crediteuren als debiteuren weten waar ze aan toe zijn.

Maar de voornaamste reden voor het handhaven van de hoge wettelijke rente is het stimuleren van snelle betalingstermijnen. Met een rente van gemiddeld 8% hebben bedrijven een stevige financiële prikkel om hun rekeningen binnen de gestelde termijn te voldoen. Dit verbetert de liquiditeitspositie van met name het Nederlandse mkb.

Ook fungeert de hoge rente als compensatie voor het exportrisico van Nederlandse bedrijven. Bij te late betalingen uit het buitenland beperkt de rente de financiële schade voor Nederlandse exporteurs.

Ervaren specialisten

Wil je meer weten over de wettelijke rente of ben je benieuwd op welke manier we dat in jouw situatie kunnen inzetten? Uiteraard denken we graag als incassobureau mee over zowel de minnelijke als de eventuele gerechtelijke procedure van incasso. Op die manier zorgen we ervoor dat je jouw openstaande vordering of openstaande factuur betaald krijgt.

Wat klanten zeggen

“Wij zitten met ons bedrijf in de fashion en willen onze focus houden op de core business. Daarom het is heel prettig om Credifin als vangnet te hebben! Zij ontzorgen ons en dankzij hen ontvangen we bijna altijd alle betalingen.” State-of-Brands

“Het Orthocenter met ruim 45 vestigingen is van mening dat incassobureau Credifin een goede partner is en een uitstekende dienstverlening geeft op gebied van No Cure No Pay incasso. Waardering is er voor de menselijke manier van incasseren.” Orthocenter

“Zeer positief, goede communicatie, systeem is gebruikersvriendelijk zodat je snel de status van een dossier kunt inzien.” Mea Fysio

Meer weten?

Heb je nog vragen over wettelijke rente?

   020-3452675

  info@credifin-nederland.nl

   Chat met ons

Video wettelijke rente

Waarom Credifin?

 • Geen abonnements- of dossierkosten
 • 100% No cure No pay
 • De volgende werkdag brief al bij je debiteur
 • Eenvoudig uploaden van je facturen
 • Volg het incassotraject 24/7 via je online dossier
 • Gratis incasseren met Aangetekende E-mail™

Wat klanten zeggen:

9.4 / 10

248 beoordelingen

Naar alle reviews