Gerechtelijke procedure - deurwaarder - deurwaarder inschakelen

Deurwaarder

Een deurwaarder is de enige in Nederland aangewezen persoon om rechtelijke uitspraken uit te voeren.

Wil je beslag laten leggen of jouw klant dwingen tot de verkoop van roerende of onroerende goederen? Een deurwaarder kan dit op basis van een gerechtelijk bevel voor je doen. De deurwaarder kan daarmee verder gaan dan een incassobureau, al is daar een gerechtelijke procedure voor nodig.

Er is niets zo vervelend als een klant die een factuur niet wil betalen. Je hebt goederen en producten geleverd of je ingezet door diensten te leveren. Daarvoor stuur je de factuur, waarvoor je vervolgens geen betaling ontvangt. Je mist belangrijke omzet die je nodig hebt om jouw kosten te betalen of het is een regelrechte aanslag op jouw inkomen als ZZP-er of ondernemer.

Je wilt dat natuurlijk wat aan doen, iets dat kan door een deurwaarder in te schakelen. Toch is dat niet de eerste stap die veel ondernemers zetten. In plaats daarvan gaan ze aan de slag met een incassobureau, nadat ze twee herinneringen en een aanmaning hebben verstuurd. Op die manier doorlopen ze de belangrijke stappen, waarmee ze hun klant (debiteur) aangeven dat de factuur betaald moet worden.

Tip: schakel niet direct een deurwaarder in. Kies voor de herinneringen, aanmaning en het incassobureau. Het maakt de kans groter dat je de goede relatie met jouw klant kunt behouden, terwijl je de factuur toch betaald kunt krijgen.

Wat is een deurwaarder?

Wat is een deurwaarder? Het is iemand die schulden voor anderen int. Dat doet deze persoon vanuit een wettelijke status, iets dat niet geldt voor een incassobureau. Een deurwaarder kan iemand oproepen om voor de rechter te verschijnen, door een dagvaarding uit te vaardigen. Bovendien kan de persoon beslag leggen op loon of spullen van de klant. En lijkt dat niet te helpen? Dan is het zelfs mogelijk om een woning te laten ontruimen, om met de opbrengst daarvan geld vrij te maken.

Zoek je naar een deurwaarder in Amsterdam, in Amstelveen of in de rest van Nederland? Die persoon kan je helpen om een uitstaande schuld te innen, op het moment dat klanten weigeren te betalen. Het gaat om een wettelijke procedure, waar over het algemeen kosten aan verbonden zijn. Uiteraard kunnen we je daarover vooraf meer vertellen, waardoor je goed weet waar je aan toe bent.

Wat doet een deurwaarder? 4 belangrijke taken

Wat doet een deurwaarder zodra je die inschakelt? We zetten de 4 belangrijkste taken voor je op een rij:

 • Bankbeslag
  Is het rekeningnummer van jouw klant of debiteur bekend? Een deurwaarder kan op basis van een gerechtelijk bevel beslag leggen op de banktegoeden. Op die manier kun je jouw openstaande factuur laten voldoen, vanuit de tegoeden die er beschikbaar zijn.
 • Loonbeslag
  Ontvangt jouw klant of debiteur loon uit werk? Een rechter kan de deurwaarder de bevoegdheid geven om beslag op het loon te laten leggen. Die inkomsten kunnen de basis zijn voor een betalingsregeling om de openstaande vordering te voldoen.
 • Verkoop van roerende goederen
  Bezit jouw klant waardevolle inventaris, een dure televisie of andere roerende goederen? Via de deurwaarder kun je de verkoop van die spullen afdwingen, om met de opbrengst jouw openstaande factuur te voldoen.
 • Verkoop van onroerende goederen
  Bezit jouw klant onroerende goederen? Het gaat bijvoorbeeld om een eigen woning. Een deurwaarder kan de verkoop daarvan afdwingen, opnieuw op basis van een gerechtelijk bevel.

Houd er rekening mee dat er in ieder geval een gerechtelijke procedure dient plaats te vinden. Vervolgens dient de deurwaarder het vonnis aan de schuldenaar bekend te maken. Die heeft vervolgens recht op een wettelijke kans om vrijwillig aan de uitspraak te voldoen. Gebeurt dat niet? Dan kan een deurwaarder overgaan tot een van de bovenstaande stappen.

Welke tarieven mogen deurwaarders in rekening brengen voor uitgevoerde ambtshandelingen?

Als je te maken hebt met een deurwaarder, is het goed om te weten dat er kosten aan verbonden zijn. Deze kosten worden ook wel de “Kosten deurwaarder voor ambtshandelingen” genoemd, afgekort tot BTAG. Deze kosten zijn wettelijk vastgesteld en worden jaarlijks geïndexeerd. Voor het jaar 2023 zijn de BTAG-kosten als volgt vastgesteld (onder voorbehoud van eventuele wijzigingen):

Over de deurwaarderskosten voor ambtshandelingen ben je 21% BTW verschuldigd. Als je niet btw-plichtig bent en de btw dus niet kan verrekenen, kan de deurwaarder de kosten van ambtshandelingen richting de debiteur verhogen met 21% btw.

Handelingen Bedragen ( excl BTW )

Dagvaarding

€ 104,02

Betekening titel

€ 114,77

Betekening verzoekschrift / aanzegging / (hernieuwd) bevel

€ 83,42

Overbetekening diverse beslagen

€ 75,16

Beslag roerende zaken

€ 138,70

Beslag safeloket

€ 186,25

Gerechtelijke inbewaargeving

€ 285,80

Aanplakking

€ 104,37

Executoriale verkoop

€ 365,10

Beslag op rechten

€ 274,48

Beslag op aandelen op naam

€ 301,25

Beslag op periodieke betalingen

€ 155,16

Beslag op niet-periodieke betalingen

€ 221,00

Beslag onder schuldeiser zelf

€ 184,01

Executie tot afgifte roerende zaken

€ 320,12

Beslag tot afgifte roerende zaken

€ 137,67

Beslag onroerende zaken of luchtvaartuigen

€ 190,53

Aanzegging overname executie onroerende zaken

€ 98,02

Ontruiming onroerende zaken

€ 272,76

Beslag op schepen

€ 420,01

Beslag op luchtvaartuigen niet in NL

€ 420,01

Lijfsdwang

€ 317,03

Betekening verzoekschrift faillietverklaring

€ 83,42

Diverse aanzeggingen bij exploot

€ 83,42

Derdenbeslag tot verhaal van alimentatie

€ 134,32

Opheffing beslag onroerende zaak

€ 67,97

Formaliteit scheepsbeslag

€ 134,32

Informatieverzoek beslag op bankrekeningen

€ 89,36

Deurwaarder vs. incassobureau

Benieuwd naar het verschil tussen een deurwaarder en een incassobureau? De eerste heeft een aantal extra mogelijkheden en kan daardoor verder gaan. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • Een dagvaarding uitbrengen
 • Beslag leggen op de boedel, bank of het loon
 • Een woning ontruimen

Het zijn mogelijkheden die een incassobureau niet heeft. Dit vertaalt zich naar hogere kosten voor een deurwaarder, die je bovendien zelf dient te betalen. Anders dan bij No Cure, No Pay incasso is het niet mogelijk om er zonder kosten gebruik van te maken, als het niet lukt om de factuur of het bedrag te innen.

In de meeste gevallen schakelen ondernemers eerst een incassobureau in. Ze gaan aan de slag met de zogeheten ‘minnelijke fase’ van de incasso. Dat betekent dat je de klant aanspoort om te betalen. Dat kan met een Aangetekende E-mail™, andere e-mails en brieven of met een SMS-bericht. Indien het de klant niet beweegt om toch te gaan betalen is het mogelijk om een deurwaarder in te schakelen. We spreken dan van de gerechtelijke fase.

Minnelijke en gerechtelijke fase

Tijdens de minnelijke fase kun je gebruik maken van No Cure, No Pay. Je loopt nog geen risico, omdat we de kosten voor de incasso in rekening brengen bij de niet-betalende klant. Je hebt vanuit ons webportaal contact met de klant, bijvoorbeeld via e-mail, brieven en SMS-berichten. Zowel jij als de klant hebben toegang tot het portaal, om de factuur en de voortgang in te kunnen zien. In de meeste gevallen lukt het in deze fase om de factuur alsnog voor je te innen.

Lukt dat onverhoopt niet? Dan is het mogelijk om een deurwaarder in te schakelen en een gerechtelijke procedure te starten. Er is sprake van de gerechtelijke fase, waarover we vooraf altijd overleggen. Er komt een rechter aan te pas, waardoor je hier kosten voor zal moeten maken. Die kosten kun je in veel gevallen verhalen op de klant, maar zal je in eerste instantie zelf moeten betalen.

Deurwaarders inschakelen

Wil je een deurwaarder inschakelen en ben je benieuwd naar de kosten daarvan? Houd daarnaast rekening met ambtelijke kosten, zowel voor het uitbrengen van de dagvaarding als het leggen van beslag. Daar bovenop komen de tarieven voor het innen van de schulden, waardoor het totale bedrag behoorlijk kan oplopen.

Na een incassotraject benieuwd naar de mogelijkheden om een gerechtelijke procedure te starten en meer weten over de kosten daarvan? We leggen het je graag uit, al doen we er natuurlijk alles aan om het niet zo ver te laten komen. Bovendien heb jij zelf de volledige controle over de incasso, bijvoorbeeld om te voorkomen dat je een deurwaarder moet inschakelen en de goede relatie met jouw klant op het spel komt te staan.

Meer weten?

Heb je nog vragen over deurwaarder?

Bel ons op   020-3452675

E-mail ons   info@credifin-nederland.nl

Chat met ons?   Chat met ons

Veelgestelde vragen

Bekijk alle vragen

Wat mag een deurwaarder wel of niet?

Een deurwaarder is een openbaar ambtenaar die bevoegd is om dwangmaatregelen uit te voeren in opdracht van een schuldeiser. Hieronder staan enkele dingen die een deurwaarder wel of niet mag doen:

Wat mag een deurwaarder wel:

 • Beslag leggen: Een deurwaarder mag beslag leggen op bezittingen ( bankrekening, inboedel, loon of uitkering, voertuig, woning ) van de schuldenaar om deze te verkopen en op die manier de schuld af te lossen.
 • Dagvaarden: Een deurwaarder mag een schuldenaar dagvaarden om voor de rechter te verschijnen.
 • Executieverkoop: Een deurwaarder mag goederen verkopen om de schuld af te lossen.
 • Bankbeslag: Een deurwaarder mag beslag leggen op bankrekeningen van de schuldenaar om de schuld af te lossen.
 • Informatie opvragen: Een deurwaarder mag informatie opvragen over de financiële situatie van de schuldenaar, zoals informatie over inkomsten en uitgaven.
 • Ontruiming van een woning of pand : Een deurwaarder mag samen met de politie, slotenmaker en verhuisbedrijf het pand ontruimen.

Wat mag een deurwaarder niet:

 • Binnentreden zonder toestemming: Een deurwaarder mag niet zomaar zonder toestemming van de bewoner een woning binnentreden. Dit kan alleen in bepaalde situaties, bijvoorbeeld met politie en slotenmaker of als er toestemming is van de bewoner.
 • Geweld gebruiken: Een deurwaarder mag geen geweld gebruiken om een deur te openen of om toegang te krijgen tot een woning.
 • Intimideren: Een deurwaarder mag geen druk uitoefenen of intimideren om betaling te verkrijgen. Dit is in strijd met de gedragsregels van de beroepsgroep.
 • Onredelijk handelen: Een deurwaarder mag niet onredelijk handelen, bijvoorbeeld door beslag te leggen op goederen die noodzakelijk zijn voor het levensonderhoud van de schuldenaar.

Uitleg over de beslagvrije voet

De beslagvrije voet is het bedrag waarop een schuldeiser geen beslag mag leggen bij een schuldenaar. Dit bedrag is bedoeld om ervoor te zorgen dat de schuldenaar voldoende inkomen overhoudt om in de basisbehoeften te kunnen voorzien.

De hoogte van de beslagvrije voet hangt af van verschillende factoren, zoals het inkomen, de gezinssamenstelling en de leefsituatie van de schuldenaar. Het bedrag wordt vastgesteld aan de hand van de normen die zijn opgesteld door de overheid.

Hier kun je de beslagvrije voet uitrekenen : Bereken de beslagvrije voet

In Nederland wordt de beslagvrije voet vastgesteld door de beslagleggende partij, bijvoorbeeld een deurwaarder of de Belastingdienst. Het is belangrijk om te weten dat de beslagvrije voet ook geldt voor periodieke betalingen, zoals salaris, uitkeringen en toeslagen.

Als er beslag wordt gelegd op het inkomen van een schuldenaar, is het dus belangrijk dat de beslagvrije voet correct wordt vastgesteld. De schuldenaar heeft recht op voldoende inkomen om in zijn of haar levensonderhoud te kunnen voorzien. Het is daarom ook mogelijk om bezwaar te maken tegen de hoogte van de beslagvrije voet als deze niet correct is vastgesteld.

Wet- en regelgeving voor deurwaarders

In Nederland zijn er verschillende wet- en regelgevingen die van toepassing zijn op deurwaarders. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste wet- en regelgevingen:

 • Gerechtsdeurwaarderswet: Deze wet regelt de beroepsuitoefening van deurwaarders. Hierin zijn onder andere de verplichte opleidingseisen en de toezichtregels opgenomen.
 • Beslagvrije voet: Zoals eerder besproken, moet de deurwaarder bij het leggen van beslag rekening houden met de beslagvrije voet. Dit is vastgelegd in de wet.
 • Wet op het notarisambt: Deze wet regelt de beroepsuitoefening van notarissen en deurwaarders. Hierin zijn onder andere de taken en bevoegdheden van deurwaarders vastgelegd.
 • Wet open overheid : Deze wet regelt de verplichtingen van deurwaarders bij de uitvoering van hun taken in opdracht van de overheid. Wanneer zij  ambtshandelingen verrichten, zijn zij ook bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.
 • Wet op de identificatieplicht: Deurwaarders zijn verplicht om zich te identificeren bij het uitvoeren van hun werkzaamheden.
 • Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden: Dit verdrag bepaalt dat deurwaarders bij het uitvoeren van hun taken de mensenrechten moeten respecteren.
 • Wet op het financieel toezicht (Wft): Deurwaarders moeten zich houden aan de regels van de Wft wanneer zij werkzaamheden verrichten voor financiële dienstverleners.

Het niet naleven van deze wet- en regelgeving kan leiden tot klachten en sancties, zoals tuchtrechtelijke maatregelen of strafrechtelijke vervolging.

Staat een deurwaarder geregistreerd in Nederland?

Deurwaarders hebben een registratie in het  Register voor deurwaarders  Vertrouwt u het niet, wilt u weten of de deurwaarder staat ingeschreven, je kan dit controleren via dit register.

Daarnaast is een deurwaarder lid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBVG)  Dit houdt in : ( De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft als taak de goede beroepsuitoefening en de vakbekwaamheid van haar leden te bevorderen. Deze formele taak is vastgelegd in de Gerechtsdeurwaarderswet. De KBvG is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie (pbo).) 

Tips voor een deurwaarder inschakelen

Als je overweegt om een deurwaarder in te schakelen, zijn hier enkele tips die u kunt volgen:

 • Doe je onderzoek: Zoek naar een betrouwbare deurwaarder in de regio waar de debiteur gevestigd of woonachtig is en controleer of deze geregistreerd en erkend is bij de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG).
 • Verzamel alle benodigde informatie: Zorg ervoor dat je alle relevante documenten en informatie hebt voordat u contact opneemt met de deurwaarder. Dit kan onder meer de factuur, de overeenkomst of andere bewijsstukken omvatten.
 • Bespreek je zaak met de deurwaarder: Maak een afspraak met de deurwaarder om je zaak te bespreken. Dit is een goed moment om alle details van je zaak uit te leggen en te vragen naar de werkwijze van de deurwaarder.
 • Houd rekening met de kosten: De kosten van een deurwaarder kunnen hoog zijn. Bespreek deze kosten vooraf met de deurwaarder en vraag om een schatting van de kosten.
 • Wees voorbereid op mogelijke consequenties: Het inschakelen van een deurwaarder kan leiden tot vervelende consequenties voor je debiteur, zoals beslaglegging op goederen of een loonbeslag. Wees bewust van deze mogelijke consequenties en wees voorbereid op eventuele reacties van je debiteur.
 • Schakel niet voor iedere incassozaak een deurwaarder in: Vrij eenvoudige zaken, het innen van kleine facturen kunnen makkelijk geïncasseerd worden in het minnelijke incassotraject, zo voorkom je onnodige hoge kosten voor het inschakelen van een deurwaarder.

Bieden jullie een landelijke dekking voor een deurwaarder in Nederland?

Ja, zeker. Wij zijn gevestigd in Amsterdam, met veel schuldeisers in de regio rond de hoofdstad,  maar wij werken met deurwaarders door het hele land. Van een deurwaarder in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht of Den Haag.

Neem voor meer informatie contact met ons op en bespreek de mogelijkheden voor een deurwaarder in jouw regio.

Waarom Credifin?

 • Geen abonnements- of dossierkosten
 • 100% No cure No pay
 • De volgende werkdag brief al bij je debiteur
 • Eenvoudig uploaden van je facturen
 • Volg het incassotraject 24/7 via je online dossier
 • Gratis incasseren met Aangetekende E-mail™

Wat klanten zeggen:

9.4 / 10

243 beoordelingen

Naar alle reviews