Incassokosten berekenen?

Incassokosten berekenen

Hoeveel incassokosten mogen er berekend worden?

Middels de onderstaande incasso-calculator kun je de buitengerechtelijke incassokosten zelf berekenen. Vul de hoofdsom in en wij berekenen de kosten

Wat zijn incassokosten?

Incassokosten zijn de kosten die de overheid in het besluit Wet incasso kosten ( WIKWet van 15 maart 2012 tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ) heeft vastgelegd. De buitengerechtelijke incassokosten mogen bij je klant in rekening worden gebracht wanneer tijdige betaling van je factuur(en) uitblijft.

Wet Incasso Kosten (WIK) 2020

De hoogte van de kosten aan je klant zijn wel aan banden gelegd voor vorderingen die sinds 1 juli 2012 te innen zijn, vallen onder het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Dit om debiteuren te beschermen tegen hele hoge incassokosten. De hoogte van deze kosten kunnen nooit hoger worden dan € 6.775 en wordt als volgt berekend;

Zie onderstaande staffel:

Hoofdsom Provisiegelden
Over de eerste € 2.500,00 15% ( met een min. € 40,00)
Over de volgende € 2.500,00 10%
Over de volgende € 5.000,00 5%
Over de volgende € 190.000,00 1%
Alles boven de € 200.000,00 0,5% (max. € 6.775,00)

Minimale incassokosten: Er geldt een wettelijk minimum bedrag van € 40 voor incassokosten. Het incassobureau mag dit bedrag altijd vorderen. Is uw rekening bijvoorbeeld € 300,-?  Dan mag het incassobureau 15% over € 300,- = € 45,- vragen.

Bereken hier zelf de incassokosten

Bereken hier zelf de wettelijke incassokosten ( WIK ) met de incasso-calculator, vult het te vorderingen bedrag in;

Heb je een vordering op een consument of op een bedrijf?

Voor de verschuldigdheid van de incassokosten en het daarmee gepaard gaande voortraject is het belangrijk om te kijken of je een vordering hebt op een bedrijf of op een prive persoon.

Wanneer zijn bedrijven incassokosten verschuldigd?

Als leidraad kun je aanhouden dat indien je factuur niet binnen 30 dagen betaald wordt, een bedrijf automatisch incassokosten verschuldigd is. Je hoeft dus niet nog een herinnering te sturen om aanspraak te kunnen maken op de incassokosten. Sterker nog, je hoeft de vordering nog niet eens te hebben overgedragen aan een incassobureau om toch al incassokosten in rekening te brengen bij de niet betaler!

In artikel 6:96 lid 4 BW staat beschreven:

‘In geval van een handelsovereenkomst (…)  bestaat de vergoeding van kosten bedoeld in lid 2 onder c uit ten minste een bedrag van 40 euro. Dit bedrag is zonder aanmaning verschuldigd vanaf de dag volgende op de dag waarop de wettelijke of overeengekomen uiterste dag van betaling is verstreken. Hiervan kan niet ten nadele van de schuldeiser worden afgeweken.’

Artikel 96 Burgerlijk Wetboek Boek 6

Let op: Het wetsartikel stelt dat het niet uitmaakt of er wordt betaald voor of na het lezen van de sommatie van het incassobureau. De wetgever heeft dit zo gedaan omdat de wetgever van mening is dat het risico op het uit handen geven van een vordering omdat er niet tijdig betaald is, volledig voor risico van de niet betaler dient te komen.

Wanneer zijn consumenten incassokosten verschuldigd?

Bij een vordering op een consument geldt de wet (artikel 6:96 lid 6 BW):

‘De vergoeding volgens de nadere regels kan indien de schuldenaar een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, eerst verschuldigd worden nadat de schuldenaar na het intreden van het verzuim, bedoeld in artikel 81 Artikel 81 Burgerlijk Wetboek Boek 6, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de vergoeding die in overeenstemming met de nadere regels wordt gevorderd, vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning.’

In normale woorden: Een consument dient eenmaal de zogenaamde 14 dagen brief te hebben ontvangen, indien de betaling binnen de gestelde termijn uitblijft is de consument incassokosten verschuldigd. De wetgever heeft dit zo gedaan omdat de wetgever van mening is dat een consument extra bescherming verdient en niet zomaar met extra kosten wordt opgezadeld. De wetgeving bij consumenten is dus strenger dan bij bedrijven.

Zie voor meer informatie over eisen waar een dergelijke 14 dagen brief/ laatste aanmaning aan dient te voldoen op onze aparte pagina over de laatste aanmaning.

BTW over de incassokosten, wel of niet?

Wanneer jij als opdrachtgever zelf niet BTW-plichtig bent mogen wij de BTW over de incassokosten doorberekenen aan je klant. Ben je zelf wel BTW-plicht, berekenen we de BTW door aan jouw. De BTW is als voorheffing verrekend en dient bij het netto resultaat te worden opgeteld. (Uiteraard kun je de in rekening gebrachte BTW terugvorderen bij de belastingdienst, per saldo betaalt je dus niks.)

Ben je BTW-plichtig: dan geen BTW over de incassokosten
Ben je niet BTW-plichtig: dan wel BTW over de incassokosten

Meer weten?

Heb je nog vragen over de incassokosten?

Bel ons op   020-3452675

E-mail ons   info@credifin-nederland.nl

Chat met ons?   Chat met ons

Waarom Credifin?

  • Geen abonnements- of dossierkosten
  • 100% No cure No pay
  • De volgende werkdag brief al bij je debiteur
  • Eenvoudig uploaden van je facturen
  • Volg het incassotraject 24/7 via je online dossier
  • Gratis incasseren met Aangetekende E-mail™

Wat klanten zeggen:

9.4 / 10

223 beoordelingen

Naar alle reviews