Griffierecht

Griffierecht

Krijg je te maken met griffierecht of wil je daar meer over weten, bijvoorbeeld voordat je een gerechtelijke procedure start?

Wij leggen het je als incassobureau uit, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Wat is het griffierecht?

Wat is griffierecht? Het is de vergoeding die de gerechtelijke instantie heft voor het in behandeling nemen van de rechtszaak. Het zijn de kosten voor de rechtszaak, die je betaalt voor civiele zaken, bestuursrechtelijke zaken en belastingzaken.

 • Let op: gaat het om een strafzaak? Dan is het griffierecht niet van toepassing.

De term ‘griffierecht’ is afgeleid van de kosten die in rekening worden gebracht door de griffie, het administratieve secretariaat van de rechtbank. Deze kosten worden geheven wanneer je een juridische procedure start en naar de rechter stapt.

Griffierechten verlaagd in 2024 : Een belangrijke stap voor toegang tot gerechtigheid

De Nederlandse overheid (Bron: nieuwsbericht | 01-12-2023) heeft recentelijk een significante verlaging van de griffierechten aangekondigd.

Deze beslissing, genomen door de ministerraad op voorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming, markeert een cruciale stap in de verbetering van de toegankelijkheid van het juridische systeem in Nederland.

De verlaging van de griffierechten in Nederland wordt bereikt door de geplande indexering van 10,29% voor 2023 definitief te annuleren. Deze indexering was eerder uitgesteld in afwachting van een wetsvoorstel over verlaging van de griffierechten.

Voor 2024 wordt de indexering verlaagd van 4,57% naar 1,83%. Hierdoor zullen de griffierechten ongeveer 13,5% lager zijn dan oorspronkelijk gepland. Deze aanpak zorgt voor directe duidelijkheid over de kosten en minimaliseert administratieve handelingen. De wijzigingen worden per 1 januari 2024 van kracht.

Wat betekent griffierecht kantonzaken

Het griffierecht in kantonzaken is het bedrag dat je moet betalen om een zaak aanhangig te maken bij de kantonrechter. Het kantongerecht is een lagere rechtbank in Nederland en behandelt civiele zaken met een belang van maximaal €25.000,-.

Voorbeelden van zaken die bij het kantongerecht worden behandeld zijn arbeidsrechtelijke geschillen, huurkwesties en consumentenzaken. Het griffierecht in kantonzaken verschilt per zaak en is afhankelijk van de hoogte van de vordering.

Wat betekent griffierecht civiele zaken

Civiel recht (ook wel burgerlijk recht genoemd) is een tak van het recht die zich bezighoudt met de rechten en verplichtingen van individuen en organisaties onderling. Het is een rechtsgebied dat zich richt op de regels en wetten die van toepassing zijn op geschillen tussen particulieren, bedrijven of organisaties, en de remedies die beschikbaar zijn om eventuele schade te herstellen.

Civiel recht omvat een breed scala aan onderwerpen, waaronder contracten, eigendomsrecht, aansprakelijkheidsrecht, familierecht en erfrecht. Het doel van het civiel recht is om individuen en organisaties te beschermen en om conflicten tussen hen op te lossen door middel van een eerlijke en onpartijdige rechtspraak.

In tegenstelling tot strafrecht, dat zich richt op de vervolging van strafbare feiten door de overheid, richt civiel recht zich op de rechten en plichten van individuen en organisaties onderling.

Wat is het verschil tussen civiel recht en kantonrecht

Het civiel recht is een overkoepelende term die betrekking heeft op alle rechtsregels en wetten die gelden tussen burgers en/of organisaties onderling. Het omvat alle rechtsgebieden waarin geschillen kunnen ontstaan tussen partijen die niet onder het strafrecht vallen, zoals het contractenrecht, arbeidsrecht, huurrecht, aansprakelijkheidsrecht en familierecht.

Het kantonrecht is een onderdeel van het civiel recht en heeft betrekking op de behandeling van civiele zaken van relatief geringe omvang bij de kantonrechter. Het kantonrecht biedt je de mogelijkheid om snel en laagdrempelig geschillen op te lossen bij de kantonrechter, zonder dat hierbij ingewikkelde juridische procedures en hoge kosten komen kijken.

Griffierecht hoger beroep

Griffierechten bij het gerechtshof zijn de kosten die je moet betalen om een zaak aanhangig te maken bij het gerechtshof. Het gerechtshof is een hogere rechtbank dan de kantonrechter en behandelt onder andere hoger beroep in civiele zaken en strafzaken.

De hoogte van het griffierecht bij het gerechtshof is afhankelijk van de aard van de zaak en het belang van de zaak. Het belang van de zaak wordt bepaald door de waarde van de vordering of het belang van het geschil.

Het griffierecht kan variëren van enkele honderden tot duizenden euro’s. In sommige gevallen is het mogelijk om een verzoek tot vermindering of kwijtschelding van het griffierecht in te dienen, bijvoorbeeld als een partij aantoonbaar niet in staat is om het griffierecht te betalen.

Het griffierecht is een belangrijke inkomstenbron voor de overheid en draagt bij aan de financiering van de rechtspraak. Daarnaast heeft het griffierecht ook een drempelverhogend effect: het kan ervoor zorgen dat partijen goed nadenken voordat ze een zaak aanhangig maken en kan zo bijdragen aan het voorkomen van onnodige procedures.

Wat betekent Griffierecht cassatie

Griffierecht bij cassatie is het bedrag dat je moet betalen om een zaak aanhangig te maken bij de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege in Nederland. Cassatie is de laatste mogelijkheid om in hoger beroep te gaan tegen een uitspraak van een lagere rechter.

Het griffierecht bij cassatie is afhankelijk van de aard van de zaak en het belang van de zaak. Het belang van de zaak wordt bepaald door de waarde van de vordering of het belang van het geschil. Het griffierecht kan variëren van enkele honderden tot duizenden euro’s.

Kosten griffierecht in 2024

Benieuwd naar de hoogte van de kosten van het griffierecht in Nederland? De tarieven daarvoor worden ieder jaar op 1 januari vastgesteld, dus kunnen per jaar verschillen. Houd er bovendien rekening mee dat er verschillende tarieven gelden voor civiele zaken, voor bestuursrechtelijke zaken en voor belastingzaken.

We zetten een aantal kosten op een rij:

 • Griffierecht kanton (kantonrechter): de kosten variëren van €87 voor natuurlijke personen bij een vordering van onbepaalde waarde tot €500 tot een bedrag van €1409,- voor niet-natuurlijke personen voor vorderingen tot maximaal €25.000. Bekijk op bijlage bij de Wet griffierechten burgerlijke zaken voor 2024 (overheid.nl)U verlaat Rechtspraak.nl
 • Griffierecht civiel recht: de kosten variëren van €320 voor natuurlijke personen bij een vordering van onbepaalde waarde tot een bedrag van €2889,-  voor niet-natuurlijke personen voor vorderingen vanaf €100.000.
 • Griffierecht hoger beroep: de kosten variëren van €349 voor natuurlijke personen bij een vordering van onbepaalde waarde tot een bedrag van €13.124,- voor niet-natuurlijke personen voor vorderingen vanaf €100.000.
 • Griffierecht bij bestuurlijke zaken: de kosten variëren van €51,- voor natuurlijke personen bij een vordering van onbepaalde waarde tot een bedrag van €371,- voor niet-natuurlijke personen.

Diagram tarieven griffierecht kantonzaken 2024

Diagram tarieven griffierecht kantonzaken 2024

De waarden op de x-as vertegenwoordigen de waarde van de vordering of het verzoek, terwijl de waarden op de y-as het griffierecht voor verschillende categorieën vertegenwoordigen. Griffierecht niet-natuurlijke personen, Griffierecht natuurlijke personen en Griffierecht onvermogenden.

Diagram tarieven griffierecht civiele zaken 2024

Diagram tarieven griffierecht civiele zaken 2024

De waarden op de x-as vertegenwoordigen de waarde van de vordering of het verzoek, terwijl de waarden op de y-as het griffierecht voor verschillende categorieën vertegenwoordigen. Griffierecht niet-natuurlijke personen, Griffierecht natuurlijke personen en Griffierecht onvermogenden.

Diagram tarieven griffierecht bestuursrechtelijke zaken 2024

 

Diagram tarieven griffierecht bestuursrechtelijke zaken 2024

Deze waarden op de x-as vertegenwoordigen de soort zaak, terwijl de waarden op de y-as het griffierecht voor verschillende categorieën vertegenwoordigen. Griffierecht voor particulieren (natuurlijke personen) en Griffierecht voor organisaties (rechtspersonen).

Diagram tarieven griffierecht Hoge Raad 2024

Diagram tarieven griffierecht Hoge Raad 2024

De waarden op de x-as vertegenwoordigen de aard c.q. hoogte van de vordering of het verzoek, terwijl de waarden op de y-as het griffierecht voor verschillende categorieën vertegenwoordigen. Griffierecht niet-natuurlijke personen, Griffierecht natuurlijke personen en Griffierecht onvermogenden.

Meer over het griffierecht en een gerechtelijke procedure

Wil je meer weten over het griffierecht en welke kosten je kunt verwachten tijdens een gerechtelijke procedure. We leggen je uit over de hoogte van de vordering (inclusief de deurwaarders kosten, incassokosten en rente) en welke gevolgen dit heeft voor de kosten die je betaalt.

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat bij de kantonrechter alleen griffierecht worden geheven bij de eisende partij. Dit geldt niet voor de gedaagde partij, ook niet in reconventie.

Je kunt zowel als particulier als met een eenmanszaak een ‘natuurlijke persoon’ zijn. Dat betekent dat je verlaagd griffierecht betaalt, ten opzichte van de niet-natuurlijke personen. Het gaat dan om een VOF, maatschap of een CV.

 • Tip: over het griffierecht betaal je geen BTW, waardoor daar geen percentage bovenop komt. In plaats daarvan gaat het om de totale kosten, waarvan we je vooraf natuurlijk goed op de hoogte brengen.

Neem contact op met onze incassospecialisten

Incassobureau kantoor Amsterdam

Al sinds 2005 staat Credifin garant voor topkwaliteit incassodiensten en informatie over Griffierecht.

Heb je vragen of wil je meer weten? Bel : 020-3452675 

Waarom kiezen voor Credifin?

Wat maakt onze aanpak uniek en effectiever? 

 

Maatwerk: Elke vordering is uniek. Wij passen onze aanpak aan op basis van wat het beste is voor jou en je zaak.

Zeer efficiënt incassotraject:  Door automatisering met een belrobot en slimme betaalmogelijkheden zoals betaallinks en QR-codes in e-mails en brieven, wordt het voor klanten makkelijker en eenvoudiger om betalingen te verrichten.

Automatische aanlevering via API: Voor het aanleveren van meerdere facturen bieden we een state-of-the-art API (Application Programming Interface) aan, waarmee een automatische koppeling mogelijk is.

Altijd op de hoogte: Met ons online platform kun je altijd zien hoe het met je zaak gaat. Geen verrassingen, gewoon duidelijkheid.

100% No cure, no pay: We geloven in onze aanpak. Als we niets voor je kunnen innen, kost het je ook echt niets.

Ervaren team: Ons team kent de kneepjes van het vak. Met 18 jaar expertise hebben we het vertrouwen gewonnen van meer dan 11.500 klanten.

Uitstekend Slagingspercentage: Een bewijs van onze efficiënte aanpak is het slagingspercentage van 94% dat we bij CrediFin hebben behaald. Dit hoge percentage geeft aan dat we in staat zijn om in verreweg de meeste gevallen een succesvol incassotraject te realiseren, waardoor je met vertrouwen op ons kunt rekenen voor het innen van vorderingen.


Kortom:
 bij CrediFin krijg je niet alleen een No Cure No Pay incassobureau, maar een partner die er echt alles aan doet om je te helpen.

Ervaringen van onze klanten

“Wij zitten met ons bedrijf in de fashion en willen onze focus houden op de core business. Daarom het is heel prettig om Credifin als vangnet te hebben! Zij ontzorgen ons en dankzij hen ontvangen we bijna altijd alle betalingen.” State-of-Brands

“Het Orthocenter met ruim 45 vestigingen is van mening dat incassobureau Credifin een goede partner is en een uitstekende dienstverlening geeft op gebied van No Cure No Pay incasso. Waardering is er voor de menselijke manier van incasseren.” Orthocenter

“Zeer positief, goede communicatie, systeem is gebruikersvriendelijk zodat je snel de status van een dossier kunt inzien.” Mea Fysio

Wij staan klaar om je te helpen

Wil je zeker weten wat de kosten voor het griffierecht zullen zijn en hoe zich dat verhoudt tot de vordering waar het om gaat? Wij als incassobureau Credifin zoeken het op voorhand goed voor je uit. Om je op de hoogte te brengen van de kosten waar je mee te maken kunt krijgen.

En om in te schatten wat je kansen zijn om de vordering alsnog te kunnen innen. Zodat je daar een goede stap mee kunt zetten, aan de hand van onze juridisch specialisten. Om de rekeningen die open staan te laten betalen, zodat je de bedragen kunt ontvangen die je verdient.

Meer weten?

Heb je nog vragen aan onze incassospecialist Jesse over Griffierecht?

Neem contact op met Jesse, hij helpt u graag! Tel: 020-3452675

Bel ons op   020-3452675

E-mail ons   info@credifin-nederland.nl

Chat met ons?   Chat met ons

Vrijblijvend advies

Heb je vragen of wil je meer inzicht in dit onderwerp? Aarzel niet en regel meteen een GRATIS adviesgesprek. Je kunt ook direct onze specialisten bellen op 020-3452675.

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Waarom Credifin?

 • Geen abonnements- of dossierkosten
 • 100% No cure No pay
 • De volgende werkdag brief al bij je debiteur
 • Eenvoudig uploaden van je facturen
 • Volg het incassotraject 24/7 via je online dossier
 • Gratis incasseren met Aangetekende E-mail™

Wat klanten zeggen:

9.4 / 10

249 beoordelingen

Naar alle reviews

[chatbot]