Eigendomsvoorbehoud

Eigendomsvoorbehoud

Eigendomsvoorbehoud: waarom is dit belangrijk?

Lever je op rekening aan een klant? Dan is het eigendomsvoorbehoud een interessante keuze. Het biedt de mogelijkheid om uw goederen terug te halen, als die niet kan betalen. Voorkom dat je zowel het geld als de goederen kwijt bent, omdat je van een kale kip niet kunt plukken. Met het eigendomsvoorbehoud gebruik je een clausule die de mogelijkheid biedt om in ieder geval het geleverde terug te halen.

Wat is een eigendomsvoorbehoud?

Met het eigendomsvoorbehoud spreek je in het contract af dat het eigendom van dat wat je levert pas overgaat op het moment dat de andere partij de tegenprestatie levert. Dat klinkt een beetje vaag, maar die tegenprestatie bestaat normaal gesproken uit de betaling van de overeengekomen prijs.

Tip: je kunt het eigendomsvoorbehoud gebruiken bij de verkoop van goederen of materialen, net als bij een ruilovereenkomst.

Let op: het eigendomsvoorbehoud werkt anders dan het recht van reclame. Je dient het voorbehoud vooraf overeen te komen. Het is geen wettelijke bevoegdheid, maar een contractuele bevoegdheid die jullie samen moeten afspreken.

Wettelijk beroep je je met het eigendomsvoorbehoud op artikel 3:92 van het Burgerlijk Wetboek (BW):

‘Heeft een overeenkomst de strekking dat de een zich de eigendom van een zaak die in de macht van de ander wordt gebracht, voorbehoudt totdat een door de ander verschuldigde prestatie is voldaan, dan wordt hij vermoed zich te verbinden tot overdracht van de zaak aan de ander onder opschortende voorwaarde van voldoening van die prestatie.’

Hoe werkt het?

Benieuwd hoe het eigendomsvoorbehoud werkt als je daar gebruik van wilt maken? Je spreekt als het ware af dat jij eigenaar blijft van het geleverde, ook al staat dat inmiddels bij de klant of opdrachtgever op locatie. Het eigendom gaat pas over zodra er voor het geleverde wordt betaald of wanneer er een andere afgesproken tegenprestatie wordt geleverd.

Het eigendomsvoorbehoud biedt je de mogelijkheid om bij een gerechtelijke procedure de afgifte van het geleverde te vorderen. Er is officieel sprake van een vordering tot revindicatie, waarmee je in ieder geval de goederen terug kunt krijgen.

Bovendien biedt het eigendomsvoorbehoud de mogelijkheid om beslag tot afgifte te leggen. Het kan gaan om een conservatoir afgiftebeslag (voordat er een vonnis ligt) of een executoriaal afgiftebeslag (als het vonnis er al ligt).

Wil je voorkomen dat je te maken krijgt met wanbetaling of dat de klant door een faillissement de factuur niet kan voldoen? Het eigendomsvoorbehoud creëert de mogelijkheid om aanspraak te blijven maken op het geleverde. Jij blijft eigenaar, tot er daadwerkelijk voor de materialen is betaald.

Voor welke vorderingen een eigendomsvoorbehoud?

Benieuwd hoe je bij ons incassobureau voor welke vorderingen je gebruik kunt maken van het eigendomsvoorbehoud? Het biedt meer bescherming dan het recht van reclame, omdat je het zowel voor de koopprijs als voor bijkomende vorderingen kunt bedingen. Houd er rekening mee dat je dit kunt toepassen voor het leveren van zaken, en dan specifiek voor:

  • De overeengekomen koopprijs
  • De kosten voor montage, installatie en andere bijkomende werkzaamheden
  • Schadevergoedingen, inclusief rente en kosten

Je kunt het eigendomsvoorbehoud het best voor alle bovengenoemde soorten vorderingen bedingen. Op die manier heb je de grootst mogelijke zekerheid dat je niet met lege handen komt te staan, op het moment dat de ontvanger de openstaande factuur niet kan voldoen. Waarmee je voorkomt dat je moet plukken van een kale kip. Omdat de goederen of het geleverde nog steeds van jou is, waardoor je daar aanspraak op kunt blijven maken als er iets mis dreigt te gaan.

Meer weten?

Heb je nog vragen over eigendomsvoorbehoud?

   020-3452675

  info@credifin-nederland.nl

   Chat met ons

Waarom Credifin?

  • Geen abonnements- of dossierkosten
  • 100% No cure No pay
  • De volgende werkdag brief al bij je debiteur
  • Eenvoudig uploaden van je facturen
  • Volg het incassotraject 24/7 via je online dossier
  • Gratis incasseren met Aangetekende E-mail™

Wat klanten zeggen:

9.4 / 10

249 beoordelingen

Naar alle reviews

[chatbot]