Wet homologatie onderhands akkoord

Inleiding tot de Wet Homologatie onderhands akkoord

De Wet Homologatie onderhands akkoord, ook wel WHOA genoemd, is een relatief nieuwe wet in Nederland die bedoeld is om het voor bedrijven makkelijker te maken om buiten faillissement om schulden te herstructureren.

De wet is op 1 januari 2021 in werking getreden en biedt bedrijven de mogelijkheid om onderhands, buiten de rechter om, met schuldeisers tot een akkoord te komen over schuldsanering. Als minimaal 75% van de schuldeisers instemt met het akkoord, kan de rechtbank dit akkoord vervolgens verbindend verklaren voor alle schuldeisers. Dit wordt homologatie genoemd.

Achtergrond van de wet

De WHOA is in het leven geroepen omdat de oude faillissementswet onvoldoende mogelijkheden bood voor bedrijven om tijdig schulden te herstructureren. De drempel om een faillissement aan te vragen lag hoog, waardoor veel bedrijven pas in een laat stadium hulp zochten. Ook was het lastig om buiten faillissement met alle schuldeisers tot overeenstemming te komen over schuldsanering.

De wetgever wilde met de WHOA bedrijven meer mogelijkheden geven om in een vroeg stadium ordelijk schulden te herstructureren, zonder dat daar een faillissement voor nodig is. Dit moet voorkomen dat gezonde bedrijven onnodig failliet gaan, met alle negatieve gevolgen voor werknemers en andere stakeholders.

Wanneer is de WHOA van toepassing?

De WHOA is bedoeld voor bedrijven die verwachten niet meer aan al hun betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Het kan gaan om bedrijven die nog winstgevend zijn, maar met een te hoge schuldenlast kampen. Maar ook verlieslatende bedrijven of bedrijven die op omvallen staan, kunnen gebruikmaken van de wet.

Belangrijk is dat er nog wel sprake moet zijn van een levensvatbare onderneming. Als een bedrijf echt geen toekomstperspectief meer heeft, rest alleen nog een faillissement. Maar zolang een bedrijf met aanpassing van de schuldenlast weer levensvatbaar kan worden, biedt de WHOA uitkomst.

De procedure voor een akkoord

Als een bedrijf een beroep wil doen op de WHOA, moet het een akkoord uitwerken en dit voorleggen aan zijn schuldeisers. Een deskundige, vaak een advocaat, kan hierbij helpen. Ook het bestuur moet instemmen met het voorstel.

Vervolgens moeten schuldeisers zich uitspreken over het voorstel. Als een categorie schuldeisers unaniem instemt, telt dat als 100% steun in die categorie. Bij gebrek aan unanimiteit moet minimaal 75% van het totaalbedrag aan schulden binnen een categorie instemmen.

Zijn de vereiste meerderheden in alle categorieën behaald, dan kan de rechtbank worden gevraagd het akkoord te homologeren. Hiermee wordt het akkoord bindend voor alle schuldeisers, ook voor de tegenstemmers. Het bedrijf kan zo de schuldenlast verlichten en een doorstart maken.

Voor- en nadelen WHOA


De WHOA heeft een aantal belangrijke voordelen:

 • Schuldeisers houden meer zeggenschap dan bij een faillissement
 • Minder kosten dan een faillissementsprocedure
 • Voorkomt onnodige faillissementen van levensvatbare bedrijven
 • Werkgelegenheid en bedrijfsactiviteiten blijven behouden
 • Minder imagoschade voor bedrijven dan een faillissement


Maar er zijn ook enkele nadelen en valkuilen:

 • Complexe procedure die expertise vereist
 • Kans dat schuldeisers te laat worden betrokken
 • Risico op misbruik door malafide bestuurders
 • Sommige schuldeisers worden gedwongen akkoord te gaan
 • Minder zekerheid over voortbestaan voor schuldeisers

Over het algemeen worden de voordelen als groter gezien dan de nadelen, maar een WHOA-traject vergt zorgvuldigheid. De rechter houdt uiteindelijk ook een oogje in het zeil bij de homologatie.

 

rechtbank

Praktijkervaringen tot nu toe

De eerste twee jaar sinds de inwerkingtreding van de wet is de WHOA al in een aantal zaken met succes toegepast. Zo werd eind 2021 een akkoord bereikt over schuldsanering bij de winkelketen HEMA, waarmee het voortbestaan kon worden veiliggesteld.

Ook retailers als Miss Etam en Steps hebben met succes een beroep gedaan op de WHOA. Verwacht wordt dat de komende jaren meer bedrijven deze weg van schuldsanering zullen bewandelen. De praktijkervaringen zijn tot dusverre overwegend positief.

Wel zijn er discussies over bijvoorbeeld de positie van obligatiehouders en het bindend maken van een akkoord als zij niet instemmen. De rechtspraak zal moeten uitwijzen hoe hier in specifieke gevallen mee om te gaan. Maar over het algemeen lijkt de WHOA te voorzien in een behoefte om schulden sneller en beter te kunnen herstructureren.

Tot Slot : Wet Homologatie onderhands akkoord

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord biedt bedrijven meer mogelijkheden voor een vroegtijdige en ordelijke schuldsanering, zonder de noodzaak van een faillissement. Hiermee kan liquiditeitsproblematiek worden opgelost en kunnen gezonde bedrijven behouden blijven.

De WHOA is een complex instrument dat zorgvuldig moet worden toegepast, maar kan bijdragen aan het voortbestaan van bedrijven die tijdelijk met te hoge schulden kampen. De komende jaren zal moeten blijken hoe de wet zich in de praktijk verder ontwikkelt.

Maar de eerste ervaringen zijn positief, zowel voor bedrijven als voor schuldeisers. Met de WHOA heeft Nederland een extra middel in handen bij het vroegtijdig aanpakken van schuldenproblematiek.

Mocht je nog vragen hebben of meer informatie willen hebben voor het inschakelen van een incassobureau, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van incassojuristen die je verder kan helpen.

Meer Weten?

Contact 

Faq

Incasso indienen

Terug naar nieuws

Waarom Credifin?

 • Geen abonnements- of dossierkosten
 • 100% No cure No pay
 • De volgende werkdag brief al bij je debiteur
 • Eenvoudig uploaden van je facturen
 • Volg het incassotraject 24/7 via je online dossier
 • Gratis incasseren met Aangetekende E-mail™

Wat klanten zeggen:

9.4 / 10

249 beoordelingen

Naar alle reviews

[chatbot]