Recht van reclame

Recht van reclame

Heb je geleverd en blijkt dat de ontvanger failliet is gegaan?

Dankzij het recht van reclame heb je toch de mogelijkheid om te voorkomen dat je met lege handen komt te staan. We leggen je graag uit hoe dit werkt en kunnen je er natuurlijk goed bij begeleiden.

Wat is het recht van reclame?

Benieuwd wat het recht van reclame is? Het reclamerecht is jouw recht om het geleverde door middel van een schriftelijke verklaring van de koper terug te vragen, als de koopprijs niet (volledig) is betaald.

Let op: het reclamerecht geldt voor geleverde roerende zaken.

Uiteraard zal het uitvoeren van het recht op reclame leiden tot ontbinding van de overeenkomst. Daarnaast komt hiermee het eigendomsrecht van de koper te vervallen. Dat betekent dat je de geleverde producten of materialen terug kunt vorderen, al is het belangrijk om snel te zijn en daarmee binnen de belangrijke redelijke termijnen te blijven.

Let op: het reclamerecht is niet van toepassing op registergoederen, bijvoorbeeld op schepen en vliegtuigen. Je kunt er andersom gebruik van maken bij zowel ruil als koop van roerende zaken.

In het Burgerlijk Wetboek wordt het reclamerecht in Artikel 7:39 lid 1 als volgt omschreven:

“De verkoper van een roerende, aan de koper afgeleverde zaak die niet een registergoed is, kan, indien de prijs niet betaald is en in verband daarmee aan de vereisten voor een ontbinding als bedoeld in artikel 265 van Boek 6 is voldaan, de zaak door een tot de koper gerichte schriftelijke verklaring terugvorderen. Door deze verklaring wordt de koop ontbonden en eindigt het recht van de koper of zijn rechtsverkrijger; de artikelen 271, 273, 275 en 276 van Boek 6 zijn van overeenkomstige toepassing.”

Hoe werkt het? Zo kun je er gebruik van maken

Wil je gebruik maken van het recht van reclame en ben je benieuwd hoe dat in de praktijk werkt? Je kunt er een beroep op doen, om de koop te ontbinden. Zodra de koper jouw schriftelijke verklaring ontvangt is er sprake van ontbinding. Je bent als verkoper weer eigenaar van wat je hebt geleverd, waarmee je kunt voorkomen dat je met lege handen komt te staan.

Tip: het belangrijke verschil met ontbinding is dat je met het reclamerecht ook het eigendomsrecht van de koper laat vervallen. Jij wordt weer eigenaar, omdat er geen verkoop (meer) heeft plaatsgevonden.

Wil je gebruik maken van het recht van reclame? Het is belangrijk om de brief aangetekend te versturen of hiervoor zelfs een exploot van een deurwaarder te gebruiken. Zo weet je zeker dat de ontvanger het schriftelijke bericht ontvangt en daar daadwerkelijk naar moet handelen.

Tip: een voorafgaande ingebrekestelling is in de meeste gevallen niet nodig. Normaal gesproken is er al sprake van verzuim zodra je het reclamerecht inroept, al kunnen we daarin natuurlijk met je meekijken en je adviseren.

Veelvoorkomende misvattingen over recht van reclame

Recht van reclame is alleen van toepassing op particuliere verkopen. 

Een van de meest voorkomende misvattingen over recht van reclame is dat het alleen van toepassing is op particuliere verkoop. Dit is echter niet waar. Het recht van reclame kan worden uitgeoefend bij zowel particuliere als zakelijke transacties. Het is belangrijk dat kopers en verkopers hun wettelijke rechten en plichten begrijpen, ongeacht of de transactie privé of zakelijk is.

Recht van reclame beschermt kopers tegen alle risico’s die aan een aankoop zijn verbonden.

Een andere veel voorkomende mythe is dat het kopers volledige bescherming biedt tegen alle risico’s die aan een aankoop zijn verbonden. In werkelijkheid is het recht op reclame alleen van toepassing in specifieke omstandigheden, zoals wanneer de verkochte goederen gebrekkig zijn of niet aan bepaalde normen voldoen.

Bovendien zijn er strikte tijdslimieten voor het claimen van dit recht na ontvangst van goederen, wat betekent dat kopers onmiddellijk moeten handelen als ze hun rechten willen uitoefenen.

De verkoper moet altijd de verzendkosten betalen wanneer goederen worden geretourneerd onder recht van reclame

Veel kopers denken ten onrechte dat als ze gebruik maken van hun recht om goederen terug te vorderen en terug te sturen, de verkoper automatisch alle verzendkosten zal dragen. Dit is echter niet altijd het geval.

De wet bepaalt dat als goederen die onder recht van reclame worden geretourneerd, correct zijn afgeleverd en voldoen aan de overeengekomen specificaties, de verzendkosten voor rekening van de koper kunnen zijn in plaats van de verkoper.

Mythen ontkrachten en misverstanden ophelderen

Kopers kunnen aanspraak maken op recht van reclame, zelfs als ze de goederen hebben gebruikt of beschadigd

Het is een veel voorkomende mythe dat kopers recht van reclame kunnen claimen, zelfs als ze de goederen die ze van een verkoper hebben ontvangen, hebben gebruikt of beschadigd.

Dit is niet waar, aangezien het recht van reclame alleen van toepassing is op goederen die defect zijn of niet aan bepaalde normen voldoen. Dus als een koper de goederen beschadigt of misbruikt, kan hij geen aanspraak maken op eventuele gebreken.

Verkopers kunnen recht van reclame negeren als ze in hun algemene voorwaarden “Geen retourzendingen” hebben vermeld

Een andere mythe rond Recht van reclame is dat verkopers dit recht kunnen negeren als ze in hun algemene voorwaarden “geen retour” hebben vermeld. Dit is echter niet waar, aangezien de wet voorrang heeft op dergelijke clausules die de wettelijke rechten van een koper op grond van recht van reclame willen beperken.

Recht van reclame is alleen van toepassing op fysieke goederen, niet op digitale producten of diensten

Er bestaat een algemene misvatting dat recht van reclame alleen van toepassing is op fysieke producten en niet op digitale producten of diensten. Dit is echter niet waar, aangezien het recht van terugvordering zich ook uitstrekt tot niet-fysieke goederen zoals softwaredownloads en online abonnementen. Kopers hebben dezelfde wettelijke rechten, ongeacht of ze een tastbaar product of een immateriële dienst hebben gekocht.

Neem contact op met onze juristen

Incassobureau kantoor Amsterdam

Al sinds 2005 staat Credifin in de Amsterdamse Zuidas, op Van Leijenberghlaan 199 D, garant voor topkwaliteit incassodiensten.

Heb je vragen of wil je meer weten? Bel : 0203452675 

Ervaringen van onze klanten

Klantbeoordelingen, zie wat onze klanten zeggen: 

“Wij zitten met ons bedrijf in de fashion en willen onze focus houden op de core business. Daarom het is heel prettig om Credifin als vangnet te hebben! Zij ontzorgen ons en dankzij hen ontvangen we bijna altijd alle betalingen.” Bibian HoyngState-of-Brands

“Het Orthocenter met ruim 45 vestigingen is van mening dat incassobureau Credifin een goede partner is en een uitstekende dienstverlening geeft op gebied van No Cure No Pay incasso. Waardering is er voor de menselijke manier van incasseren.” Bas Molenaar, Orthocenter

“Zeer positief, goede communicatie, systeem is gebruikersvriendelijk zodat je snel de status van een dossier kunt inzien.” Eltje de Graaf, Mea Fysio

Recht van reclame: ervaren specialisten

Wij als incassobureau zijn ervaren specialisten als het gaat om dit vakgebied. Dat betekent dat we weten welke mogelijkheden je hebt en in welke situaties je daar goed gebruik van kunt maken.

We denken graag met je mee over de situatie en hoe we kunnen voorkomen dat je bijvoorbeeld bij faillissement van de koper met lege handen komt te staan.

Houd er wel rekening mee dat er sprake is van een vervaltermijn van 6 weken, ofwel 60 dagen nadat de vordering tot betaling van de koopprijs opeisbaar is geworden. Het gaat om 6 weken na de wettelijke betalingstermijn of 60 dagen nadat de koper het geleverde heeft ontvangen en deze door hem of door een derde is opgeslagen.

Meer weten?

Heb je nog vragen aan onze specialist Jesse over Recht van reclame?

Neem contact op met Jesse, hij helpt u graag! Tel: 020-3452675

Bel ons op   020-3452675

E-mail ons   info@credifin-nederland.nl

Chat met ons?   Chat met ons

Vrijblijvend advies

Heb je vragen of wil je meer inzicht in dit onderwerp? Aarzel niet en regel meteen een GRATIS adviesgesprek. Je kunt ook direct onze specialisten bellen op 020-3452675.

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Veelgestelde vragen

Bekijk alle vragen

Wat is het verschil tussen het recht van reclame en ontbinding?

Het recht van reclame en ontbinding zijn beide juridische instrumenten in het Nederlands privaatrecht, maar ze hebben verschillende gevolgen.

  • Bij het recht van reclame ontbindt de verkoper de koopovereenkomst en kan hij de overgedragen zaak als eigenaar terugvorderen.
  • Het eigendomsrecht van de koper vervalt en de eigendom keert terug naar de verkoper. Dit wordt ook wel een bijzonder terugvorderingsrecht genoemd. Bij ontbinding ontstaan van rechtswege twee nieuwe verbintenissen tot ongedaanmaking van de overeenkomst.

Het cruciale verschil met het ontbindingsrecht zit hem in de gevolgen voor de rechtspositie na succesvolle inroeping. Bij het recht van reclame vindt ontbinding plaats en vervalt het eigendomsrecht achteraf  Bij ontbinding is dit niet het geval.

Verschil recht van reclame en retentierecht

Het recht van reclame en retentierecht zijn beide juridische instrumenten die leveranciers kunnen gebruiken om hun rechten te beschermen bij onbetaalde goederen, maar ze werken op verschillende manieren.

 • Het recht van reclame stelt de verkoper in staat om geleverde maar onbetaalde goederen terug te vorderen door de koopovereenkomst te ontbinden en de eigendom van de goederen weer terug te laten gaan naar de verkoper. Dit recht ontstaat automatisch en hoeft niet te worden opgenomen in een contract of algemene voorwaarden.
 • Retentierecht daarentegen is een pressiemiddel en verhaalsrecht dat een schuldeiser in staat stelt om de afgifte van een zaak die hij onder zich heeft, op te schorten totdat zijn vordering is voldaan. Om zich op grond van een retentierecht met voorrang op een zaak te kunnen verhalen, moet de schuldeiser een vordering op de schuldenaar hebben, de zaak onder zich hebben en er moet een samenhang zijn tussen de vordering en de zaak.

Het retentierecht kan ook tegen derden worden ingeroepen, afhankelijk van de ouderdom van de rechten van die derden.

Kortom, het recht van reclame betreft het terughalen van onbetaalde goederen door de koopovereenkomst te ontbinden, terwijl het retentierecht een schuldeiser in staat stelt om de afgifte van een zaak op te schorten totdat zijn vordering is voldaan.

Wat is het verschil tussen het recht van reclame en eigendomsvoorbehoud?

Het recht van reclame en eigendomsvoorbehoud zijn beide juridische instrumenten die leveranciers kunnen gebruiken om hun rechten te beschermen bij onbetaalde goederen.

Er zijn echter enkele belangrijke verschillen tussen de twee:

 • Het recht van reclame ontstaat automatisch bij de levering op krediet en stelt de verkoper in staat om geleverde maar onbetaalde zaken terug te vorderen, zelfs in geval van faillissement. Het eigendomsrecht van de koper vervalt en de eigendom keert terug naar de verkoper.
 • Eigendomsvoorbehoud daarentegen moet vooraf worden overeengekomen tussen de partijen, meestal in een contract of algemene voorwaarden. Bij eigendomsvoorbehoud gaat de eigendom van de zaak pas over op de koper na betaling, als een opschortende voorwaarde. Als het eigendomsvoorbehoud niet correct is overeengekomen, wordt het als ongeldig beschouwd.

Kortom, het recht van reclame ontstaat automatisch en stelt de verkoper in staat om onbetaalde zaken terug te vorderen, terwijl eigendomsvoorbehoud vooraf moet worden overeengekomen en de eigendomsoverdracht afhankelijk maakt van de betaling.

Recht van reclame bij surséance van betaling

Het recht van reclame kan ook worden ingeroepen bij surséance van betaling. Net als bij faillissement, kan het reclamerecht tegen een curator worden ingeroepen in een situatie van surséance van betaling. Bij een succesvol beroep op het recht van reclame dient de curator de geleverde goederen terug te geven aan de verkoper.

Het is belangrijk om te voldoen aan de wettelijke vereisten en de vervaltermijnen in acht te nemen bij het inroepen van het recht van reclame.

De vervaltermijn bedraagt 6 weken nadat zowel de vordering tot betaling van de koopprijs opeisbaar is geworden als 60 dagen zijn verstreken sinds de producten bij de koper zijn afgeleverd. Als het recht van reclame niet tijdig wordt ingeroepen, kan het vervallen en zal het product in de faillissementsboedel of surséance van betaling vallen.

Waarom Credifin?

 • Geen abonnements- of dossierkosten
 • 100% No cure No pay
 • De volgende werkdag brief al bij je debiteur
 • Eenvoudig uploaden van je facturen
 • Volg het incassotraject 24/7 via je online dossier
 • Gratis incasseren met Aangetekende E-mail™

Wat klanten zeggen:

9.4 / 10

249 beoordelingen

Naar alle reviews

[chatbot]