Rangorde schuldeisers bij faillissement

Rangorde van schuldeisers

Je hebt vast wel eens van faillissementen gehoord. Wist je dat verschillende schuldeisers bij een faillissement niet dezelfde rechten hebben? Schuldeisers hebben namelijk een bepaalde rangorde bij het verdelen van de opbrengsten uit de failliete boedel. In dit artikel gaan we daar dieper op in.

Zodra er sprake is van een faillissement, zijn er drie soorten schuldeisers: boedelschuldeisers, preferente schuldeisers en concurrente schuldeisers.

  • Boedelschuldeisers worden door de curator als eerste betaald omdat zij kosten hebben gemaakt inzake het faillissement of bewaakte goederen. Denk hierbij aan de salarissen van werknemers die tijdens het faillissement door moeten worden betaald, maar ook aan eventuele kosten voor transport en opslag van goederen die onder beheer komen te staan.
  • Preferente schuldeisers hebben door wetgeving voorrang gekregen op concurrente schuldenaren. Hieronder vallen bijvoorbeeld werknemers met achterstallig loon, maar ook belastingdiensten met openstaande vorderingen en uitkeringsinstanties zoals UWV voor eventuele WW-uitkeringen.
  • Concurrente schuldvorderingen blijven over nadat alle boedelschuld en preferente vordering is afgehandeld. In deze categorie zitten normaalgesproken kleinere ondernemingen of individuen die niet onder de eerder genoemden vielen.
  • Achtergestelde crediteuren kunnen alleen aanspraak maken op hun tegoeden nadat preferente en soms ook concurrente crediteuren volledig zijn betaald.

De rol van de curator

Een curator is aangesteld om het faillissement van een onderneming te leiden. De curator is verantwoordelijk voor de afwikkeling van het faillissement, waarbij hij of zij verplicht is de schuldenlast zo veel mogelijk te minimaliseren. De werknemers van het bedrijf krijgen in eerste instantie hun salaris doorbetaald en worden zoveel mogelijk geholpen bij hun zoektocht naar nieuw werk.

De boedel

Bij een faillissement wordt alles wat eigendom was van de schuldenaar verkocht om de schuldeisers zoveel mogelijk tegemoet te komen. Dit noemen we de boedel. Bij een eventueel tekort zou deze boedel verdeeld moeten worden onder elk type crediteur zoals hierboven beschreven.

Belastingdienst

De Belastingdienst vervult vaak een belangrijke rol als schuldeiser in geval van faillissement. Het gaat dan om belastingschuld die nog openstaat, en die op andere manieren niet meer terugbetaald kan worden aan de overheid.

UWV

Uitkeringsinstantie UWV komt op voor medewerkers die nog recht hebben op loon dat zij niet uitbetaald hebben gekregen door hun betrokken werkgever bij het faillissement.

Vordering

Een vordering ontstaat doordat er sprake is van compensatie wanneer iemand iets aan een ander levert, maar niet betaalt wordt voor deze geleverde diensten of goederen.

Voorkeurspositie

Degenen die door de faillissementswet zijn aangewezen als zijnde preferent, krijgen voorrang bij het voldoen van de schuldeisers. Zij hebben dus een voorkeurspositie.

Insolventie

Insolventie betekent dat er sprake is van dreigende betalingsproblemen.

Faillissementsrecht

Het faillissementsrecht is de tak van het recht die zich richt op wetgeving omtrent faillissementen en andere juridische kwesties rond bedrijfsfinanciën.

Schulden, betalingsachterstand en bankroet

Als er te veel schulden zijn ontstaan door betalingsachterstand kan dit uiteindelijk ook leiden tot bankroet. Hierbij kan de onderneming niet meer aan haar verplichtingen voldoen. Er kan dan besloten worden dat dit bedrijf dient te stoppen met werken.

Liquidatie

Wanneer goederen te koop worden aangeboden om vorderingen volledig of gedeeltelijk af te kunnen lossen, spreken we over liquidatie.

Faillissementswet

De Faillisementswet bestaat sinds 1896 in Nederland en biedt regelgeving omtrent insolventie en welke procedures activiteiten daarmee gepaard kunnen gaan.

Conclusie

Bij een faillissement worden verschillende groepen schuldeisers onderscheiden: boedelschuldvorderingen die prioriteit krijgen omdat de boedel eerst moet worden afgewikkeld, preferente crediteuren die door wetgeving voorrang krijgen, concurrente schuldeisers en tenslotte achtergestelde partijen. De curator is aangesteld als leidende kracht in het faillissementsproces en heeft de taak om de schuldenlast zo veel mogelijk te minimaliseren. De boedel, oftewel alles wat eigendom was van de schuldenaar, wordt verkocht om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de schuldeisers. Bij een eventueel tekort wordt deze boedel verdeeld onder alle crediteuren.

In geval van faillissement spelen de Belastingdienst en UWV vaak belangrijke rollen als schuldeisers. De Belastingdienst kan openstaande belastingschuld opeisen die op andere manieren niet meer terugbetaald kan worden aan de overheid, terwijl UWV opkomt voor medewerkers die nog recht hebben op loon dat zij niet uitbetaald kregen door hun werkgever bij het faillissement.

Het faillissementsrecht is een tak binnen het rechtssysteem die zich richt op wetgeving omtrent faillissementen en andere juridische kwesties rond bedrijfsfinanciën. Schuldsanering is hierbij een proces waarbij er onder begeleiding gewerkt wordt aan het aflossen van schulden binnen een bepaald tijdsbestek.

Kortom, bij een faillissement zijn er verschillende soorten schuldeisers met verschillende rechten en prioriteiten in het proces van afwikkeling van de boedel. Het is belangrijk voor ondernemingen om zich bewust te zijn van deze rangorde bij financiële problematiek en tijdig hulp in te roepen indien nodig om verdere financiële problemen te voorkomen.

Meer weten of wil je ons inschakelen?

Ben je geïnteresseerd in meer informatie of wil je onze diensten een keer uitproberen? Incassobureau inschakelen?, zelf het faillissement aanvragen van een bedrijf? of heb je vragen over de rangorde van schuldeisers bij faillissement? Je kunt ons bereiken op 020-3452675 of stuur een e-mail naar info@credifin-nederland.nl.

Meer weten?

Incasso indienen
Juridisch advies
Gerechtelijke procedure

Terug naar nieuws

Waarom Credifin?

  • Geen abonnements- of dossierkosten
  • 100% No cure No pay
  • De volgende werkdag brief al bij je debiteur
  • Eenvoudig uploaden van je facturen
  • Volg het incassotraject 24/7 via je online dossier
  • Gratis incasseren met Aangetekende E-mail™

Wat klanten zeggen:

9.4 / 10

249 beoordelingen

Naar alle reviews

[chatbot]