Bij het uit handen geven van uw vordering wilt u natuurlijk graag weten wat de kosten zijn. Incassobureau Credifin Nederland hanteert een transparant beleid. Geen formeel, wollig taalgebruik of onleesbare kleine lettertjes, maar heldere voorwaarden. Hiermee voorkomt u verrassingen achteraf!.

Voorwaarden incassobureau

  • U betaalt geen abonnements-, of dossierkosten. U kunt onbeperkt incassozaken indienen en kosteloos gebruik maken van ons online portaal.  
  • In ruim 90% van de gevallen incasseren wij volledig (incl. de incassokosten), u ontvangt het volledige factuurbedrag! Uw debiteur betaalt onze kosten.
  • In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat wij gedeeltelijk incasseren, bijvoorbeeld vanwege een betwisting of om financiële redenen, wij rekenen dan een provisie vergoeding volgens onderstaande staffel:  
Hoofdsom Provisiegelden
Over de eerste € 2.500,00             15% ( met een min. € 40,00)
Over de volgende € 2.500,00 10%
Over de volgende € 5.000,00 5%
Over de volgende € 190.000,00 1%
Alles boven de € 200.000,00 0,5% (max. € 6.775,00)
  • Incasseren wij niets, betaalt u niets. Ook indien tijdens de incassoprocedure blijkt dat uw debiteur bijvoorbeeld failliet is verklaard

BTW over de incassokosten.

Onze inkomsten zijn excl BTW. De BTW over de incassokosten, dient volgens de wetgeving bij u als opdrachtgever in rekening te worden gebracht. Bent u zelf niet BTW-plichtig, brengen wij de BTW in rekening bij debiteur. (Uiteraard kunt u de in rekening gebrachte BTW terugvorderen bij de belastingdienst.)

Kosten aanvullende incasso diensten

  • Indien u besluit om gebruik te maken van een huisbezoek, creditcheck of laatste aanmaning brengen wij de kosten voor deze dienst in rekening.
  • Indien het incassotraject niet tot betaling leidt, kunt u er voor kiezen een gerechtelijke procedure op te starten. Deze procedure brengt wel kosten met zich mee. Voor het opstarten van een gerechtelijke procedure brengen wij eerst een voorschot in rekening.

Buitenlandse incasso-opdrachten

Buitenlandse incasso-opdrachten (Nederlandse opdrachtgevers met een debiteur woonachtig c.q. gevestigd in het buitenland of buitenlandse opdrachtgevers met een debiteur woonachtig c.q. gevestigd in Nederland of in het buitenland) worden bij zowel gedeeltelijke als volledige betaling altijd belast met 15% provisie over de geïncasseerde hoofdsom. Daarnaast wordt altijd een basisvergoeding van € 20,- euro in rekening gebracht, los van het behaalde resultaat.

Hoe werkt het?

Account aanmaken

Druk op de knop “Account aanmaken”. Na het invullen van uw bedrijfs- en contactgegevens, versturen wij direct de inloggegevens.

Eenvoudig indienen

Wanneer u inlogt kunt u uw incasso zaken, eventueel voorzien van extra documenten, eenvoudig en snel indienen.

Direct aan de slag

Na ontvangst controleren wij het dossier en versturen direct een brief en/of Aangetekende E-mail naar uw debiteur.

24/7 online inzage

Omdat we alles online doen, kunt u 24/7 al uw incasso opdrachten online volgen. Alle informatie is direct inzichtelijk.