Ondernemersvertrouwen in Nederland: Voorzichtige stijging maar nog steeds negatief

Het ondernemersvertrouwen in Nederland is aan het begin van het tweede kwartaal van 2024 opnieuw licht gestegen, maar blijft nog steeds negatief. Volgens de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), in samenwerking met de Kamer van Koophandel (KVK), het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), MKB-Nederland en VNO-NCW, is de stemmingsindicator gestegen van -7,7 naar -6,0.

Dit is de tweede opeenvolgende kwartaalstijging, maar het vertrouwen ligt nog steeds onder het langjarig gemiddelde van -4,1, wat een indicatie geeft van aanhoudende economische onzekerheid onder Nederlandse ondernemers.

Ondernemersvertrouwen opnieuw iets minder negatief

Historische ontwikkeling van ondernemersvertrouwen

Het ondernemersvertrouwen heeft in de afgelopen jaren aanzienlijke schommelingen doorgemaakt. Vanaf eind 2021 tot eind 2022 daalde het vertrouwen drastisch tot een dieptepunt van -22,2. Sindsdien is er sprake van een voorzichtig herstel, waarbij het vertrouwen langzaam maar zeker weer toeneemt.

De huidige waarde van -6,0 toont aan dat er nog steeds een aanzienlijk niveau van pessimisme heerst onder ondernemers, hoewel de trend naar verbetering wijst.

Sectorale verschillen in ondernemersvertrouwen

De verbetering in het ondernemersvertrouwen is niet uniform verdeeld over de verschillende sectoren. In sectoren zoals de autohandel en -reparatie, vervoer en opslag, en horeca is er een relatief sterke toename in vertrouwen waargenomen. Bij de delfstoffenwinning was er zelfs een significante stijging, alhoewel deze sector relatief klein is en daardoor weinig invloed heeft op het totale cijfer. Ondernemers in de cultuur, sport en recreatie sector zijn het meest positief gestemd, terwijl de landbouw, bosbouw en visserij sector het laagst scoort in termen van vertrouwen.

Belangrijkste belemmeringen voor ondernemers

Het tekort aan arbeidskrachten blijft de meest genoemde belemmering voor ondernemers, met ruim 36 procent van de bedrijven die dit als belangrijkste probleem aanduiden. Dit percentage is voor het eerst in bijna twee jaar weer licht gestegen ten opzichte van een kwartaal eerder, maar ligt nog steeds lager dan de piek van halverwege 2022, toen bijna 48 procent van de ondernemers een personeelstekort aangaf.

Tegelijkertijd ervaren steeds meer ondernemers een onvoldoende vraag naar hun producten of diensten als belemmering. In de industrie wordt dit probleem het vaakst genoemd, met 27 procent van de ondernemers die hier last van hebben.

Aanpak van het personeelstekort

Ondernemers nemen verschillende maatregelen om het tekort aan arbeidskrachten aan te pakken. Bijna 34 procent van de ondernemers geeft aan de arbeidsvoorwaarden te verbeteren, bijvoorbeeld door hogere salarissen te bieden. Dit is in bijna alle sectoren de meest genoemde aanpak.

Daarnaast zet ongeveer een kwart van de ondernemers meer in op automatisering, met de industrie als uitschieter waar bijna een derde van de bedrijven meer automatiseert. Verder geeft iets meer dan 12 procent van de ondernemers aan dat zij meer arbeidskrachten uit het buitenland halen. In sectoren zoals de landbouw, bosbouw en visserij wordt deze aanpak relatief het meest toegepast.

Conclusie

Hoewel het ondernemersvertrouwen in Nederland aan het begin van het tweede kwartaal van 2024 opnieuw licht is gestegen, blijft de algemene stemming nog steeds negatief. Verschillende sectoren tonen echter variaties in vertrouwen, waarbij sommige sectoren zoals cultuur, sport en recreatie positiever gestemd zijn dan anderen.

Het tekort aan arbeidskrachten blijft de grootste uitdaging voor ondernemers, die hierop reageren door arbeidsvoorwaarden te verbeteren, meer te automatiseren en in sommige gevallen buitenlandse arbeidskrachten aan te trekken. Ondanks deze uitdagingen laat de voorzichtige stijging van het vertrouwen zien dat ondernemers hoopvol blijven voor een verdere verbetering in de toekomst.

Heb je vragen?

Bel ons vrijblijvend  op 020 345 26 75 of wil je ons incassobureau inschakelen en gebruik maken van onze innovatieve oplossingen, dien een incasso in en ervaar onze werkwijze. We horen graag van je! www.credifin-nederland.nl

bron : CBS

Terug naar nieuws

Waarom Credifin?

  • Geen abonnements- of dossierkosten
  • 100% No cure No pay
  • De volgende werkdag brief al bij je debiteur
  • Eenvoudig uploaden van je facturen
  • Volg het incassotraject 24/7 via je online dossier
  • Gratis incasseren met Aangetekende E-mail™

Wat klanten zeggen:

9.4 / 10

249 beoordelingen

Naar alle reviews

[chatbot]