Werkwijze Incassobureau

Wij benaderen uw debiteur zowel per post, aangetekende e-mail™, sms, telefoon en zelfs door middel van sociale media om zodoende de reden van wanbetaling te achterhalen. Kan de debiteur de vordering niet voldoen dan zoeken wij daarvoor een oplossing door middel van een betaalafspraak of betalingsregeling. Er wordt dus geen zwaar geschut ingebracht als dat niet direct nodig is. Mocht een debiteur niet meewerken kan er altijd nog dwingender worden opgetreden. Consequent zijn in de aanpak, “afspraak is afspraak” en deze frequent monitoren op nakoming, direct actie ondernemen bij een afwijking van de afspraken, dit zijn de uitgangspunten die bijdragen aan een correcte behandeling van het incasso dossier.

  Voordelen Credifin Incassobureau:

    • 100 % No cure No pay incasso
    • Wij incasseren in heel Nederland
    • Ook voor eenmalige opdrachten
    • Eenvoudig indienen en direct actie
    • Volledige transparantie, uw dossier 24/7 online
    • Na incassering direct uw geld


Uniek: Innovatief incasseren met Aangetekende E-mail™ 

Credifin Nederland is altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden om uw vorderingen nog sneller, efficiënter en duurzamer te kunnen incasseren. Zo maken wij gebruik van de Aangetekende E-mail™ met iDeal betaalmogelijkheid. De ervaring leert dat veruit de meeste Aangetekende E-mail™ binnen 30 minuten worden geopend, vaak resulteert dat dezelfde dag in een reactie of zelfs een betaling. Daarbij kan een discussie omtrent betaling van de incasso kosten worden voorkomen, aangezien wij kunnen aantonen dat uw debiteur deze aanmaning ook daadwerkelijk heeft ontvangen en gelezen. 

100% No cure No pay incasso.

Uniek! Credifin Nederland hanteert zowel een No-Cure-No-Pay incasso beleid als een Cure No Pay incasso beleid. Betaalt uw debiteur niets, betaalt u ook niets. Betaalt uw debiteur de vordering volledig, ontvangt u het volledige factuurbedrag!

Wij hanteren geen abonnements-, of dossierkosten.

Voor eenmalige opdrachten gelden dezelfde voorwaarden als wanneer u meerdere vorderingen indient. U betaalt geen abonnements-, of dossierkosten. 

Wij incasseren in heel Nederland.

Bij ons heeft u alles onder 1 dak. Het maakt niet uit waar uw debiteur gevestigd of woonachtig is, u kunt uw vordering altijd bij ons indienen. 

Na incassering direct uw geld.

Heeft uw debiteur de vordering volledig voldaan, ontvangt u de zelfde week nog uw gelden.

Wet Incassokosten 

In deze wet staat wanneer er incasso kosten gerekend mogen worden, wat de maximale kosten dan mogen zijn en hoe consumenten hierover geinformeerd moeten worden. Helaas komt het nog regelmatig voor dat incassobureaus meer incassokosten in rekening brengen dan de richtlijnen voorschrijven. Deze incassobureaus schaden niet alleen de naam van onze branche, zij kunnen tevens schadelijk zijn voor de reputatie van uw onderneming. Bij ons bent u verzekerd van een juiste incasso procedure, waarbij uw debiteur niet te veel betaalt. 

Eenvoudig indienen en direct actie

 1. U meldt zich rechtsboven aan als klant middels de knop "Gratis aanmelden".
 2. Na het invullen van het formulier worden de inloggegevens verstuurd naar het door u opgegeven e-mailadres.
 3. Wanneer u inlogt kunt u uw incasso zaken, eventueel voorzien van extra documenten, eenvoudig en snel indienen.
 4. Alle opdrachten, mits vóór 17.00 uur door ons ontvangen, worden normaal gesproken op de dag van ontvangst in behandeling genomen. Wij versturen direct een brief en /of Aangetekende E-mail™ naar uw debiteur. 


De status van uw opdrachten zijn 24/7 online te bekijken. In het incasso systeem kunt u direct zien welke bedragen er per dossier zijn geïncasseerd. Alle informatie met betrekking tot uitgaande gesprekken, e-mail verkeer, sms verkeer, inkomende en uitgaande brieven zijn direct inzichtelijk.

Ervaar onze werkwijze, dien uw vordering in en wij gaan meteen voor u aan de slag. 

Gratis aanmelden

Vorderingen buitenland

Mede door intensieve contacten in verschillende landen kan Credifin Nederland u helpen om uw belangen in diverse landen binnen Europa te behartigen. Het incasseren van buitenlandse incasso’s gebeurt volgens het ter plaatse geldende recht en wordt verzorgd door plaatselijke incasso kantoren. De incassomaatregelen worden uitgevoerd door ter plaatse opererende incasso partners die debiteuren aanmanen in de eigen taal.

Voor meer informatie over onze buitenlandse incasso kunt u ons telefonisch contacten op 020-3452675.