Werkwijze Incassobureau

Wij als incassobureau benaderen uw debiteur zowel per post, aangetekende e-mail™, sms, telefoon en zelfs door middel van sociale media om zodoende de reden van wanbetaling te achterhalen. Kan de debiteur de vordering niet voldoen dan zoeken wij daarvoor een oplossing door middel van een betaalafspraak of betalingsregeling. Er wordt dus geen zwaar geschut ingebracht als dat niet direct nodig is.

Mocht een debiteur niet meewerken kan er altijd nog dwingender worden opgetreden. Consequent zijn in de aanpak, “afspraak is afspraak” en deze frequent monitoren op nakoming, direct actie ondernemen bij een afwijking van de afspraken, dit zijn de uitgangspunten die bijdragen aan een correcte behandeling van het incasso dossier.
 

Onze voordelen

  • 100 % No cure No pay incasso.
  • Wij incasseren in heel Nederland.
  • Ook voor eenmalige opdrachten.
  • Uniek: Incasseren met Aangetekende E-mail™.


Uniek: Innovatief incasseren met Aangetekende E-mail™ 

De huidige techniek maakt het mogelijk om debiteuren makkelijker, sneller en duurzamer te laten betalen. Zo maken wij gebruik van de Aangetekende E-mail™ met iDeal betaalmogelijkheid. De ervaring leert dat veruit de meeste Aangetekende E-mail™ binnen 30 minuten worden geopend, vaak resulteert dat dezelfde dag in een reactie of zelfs een betaling. Daarbij kan een discussie omtrent wel of niet ontvangen van onze ingebrekestelling worden voorkomen, aangezien wij kunnen aantonen dat uw debiteur deze aanmaning ook daadwerkelijk heeft ontvangen en gelezen. 

100% No cure No pay incasso

Uniek! Credifin Nederland hanteert zowel een No-Cure-No-Pay incasso beleid als een Cure No Pay incasso beleid. Betaalt uw debiteur niets, betaalt u ook niets. Betaalt uw debiteur de vordering volledig, ontvangt u het volledige factuurbedrag!

Wij hanteren geen abonnements-, of dossierkosten

Voor eenmalige opdrachten gelden dezelfde voorwaarden als wanneer u meerdere vorderingen indient. U betaalt geen abonnements-, of dossierkosten. U kunt onbeperkt incassozaken indienen en kosteloos gebruik maken van ons online incassosysteem. 

Wij incasseren in heel Nederland

Bij ons heeft u alles onder 1 dak. Het maakt niet uit waar uw debiteur gevestigd of woonachtig is, u kunt uw vordering altijd bij ons indienen. 

Bulk incasso

Grote hoeveelheden opdrachten verwerken wij middels een koppeling of door u aangeleverde excel bestanden. Zo kunnen wij snel, eenvoudig en tegen zeer gunstige voorwaarden uw zaken in behandeling nemen. Het is derhalve rendabel om relatief kleine vorderingen aan ons uit te besteden. Neem contact met ons op om verdere mogelijkheden te bespreken.

Na incassering direct uw geld

Heeft uw debiteur de vordering volledig voldaan, ontvangt u de zelfde week nog uw gelden.

Wet Incassokosten

In deze wet staat wanneer er incasso kosten gerekend mogen worden, wat de maximale kosten dan mogen zijn en hoe consumenten hierover geinformeerd moeten worden. Helaas komt het nog regelmatig voor dat incassobureaus meer incassokosten in rekening brengen dan de richtlijnen voorschrijven. Deze incassobureaus schaden niet alleen de naam van onze branche, zij kunnen tevens schadelijk zijn voor de reputatie van uw onderneming. Bij ons bent u verzekerd van een juiste incasso procedure, waarbij uw debiteur niet te veel betaalt. 

Schuldbewaking

Het kan zijn dat een vordering op dit moment niet te incasseren is. De ervaring leert dat debiteuren in de toekomst vaak een beter verhaal bieden. Onze schuldbewaking volgen wij periodiek, met behulp van diverse bronnen, actieve veranderingen in eventuele adres gegevens of inkomstenbronnen. Zodra wij veranderingen constateren, ondernemen wij direct actie om zo uw dossiers alsnog te incasseren. Zo voorkomt u dat de vorderingen verjaren en ontvangt u mogelijk toch nog uw geld. Dossiers die zich in het schuldbewakingstraject bevinden, kunt u net als de lopende incasso dossiers online volgen via ons webportaal.

Vorderingen buitenland

Mede door intensieve contacten in verschillende landen kan Credifin Nederland u helpen om uw belangen in diverse landen binnen Europa te behartigen. Het incasseren van buitenlandse incasso’s gebeurt volgens het ter plaatse geldende recht en wordt verzorgd door plaatselijke incasso kantoren. De incassomaatregelen worden uitgevoerd door ter plaatse opererende incasso partners die debiteuren aanmanen in de eigen taal.

Voor meer informatie over onze buitenlandse incasso kunt u ons telefonisch contacten op 020-3452675.

 Klant worden in 3 simpele stappen.

  1. U meldt zich hieronder/rechtsboven aan als klant middels de knop "Gratis aanmelden".
  2. Na het invullen van het formulier worden de inloggegevens verstuurd naar het door u opgegeven e-mailadres.
  3. Wanneer u inlogt kunt u uw incasso zaken, eventueel voorzien van extra documenten, eenvoudig en snel indienen.


Alle opdrachten, mits vóór 17.00 uur door ons ontvangen, worden normaal gesproken op de dag van ontvangst in behandeling genomen. Wij versturen direct een brief en /of Aangetekende E-mail™ naar uw debiteur.

24/7 online inzage

Omdat we alles online doen, kunt u 24/7 al uw opdrachten online volgen. Alle informatie is direct inzichtelijk, u heeft een overzicht van de geïncasseerd bedragen, in/uitgaande gesprekken, e-mail verkeer, sms verkeer en de inkomende/uitgaande brieven. 

Ervaar onze werkwijze, dien uw vordering in en wij gaan meteen voor u aan de slag. 

Gratis aanmelden