Of het nu gaat om een groot of klein bedrag, een betwiste of een onbetwiste vordering, wij helpen u met het innen van de openstaande posten, zonder afbreuk te doen aan uw goede klant/relatie. Wij bieden u een uitzonderlijk intensief incassotraject aan op basis van * 100% No-Cure No-Pay *. Innen wij niets ? Betaalt u niets !

Werkwijze incassobureau

Wij als incassobureau proberen zo snel mogelijk in contact te komen met uw debiteur. We laten hierbij geen incasso middel onbenut. Denk aan: aangetekende e-mail™ met iDeal betaalmogelijkheid, sms met iDeal betaalmogelijkheid, whatsapp, voice-dailing en zelfs doormiddel van social media. Daarnaast proberen onze medewerkers uw debiteur ook voortdurend telefonisch te benaderen om zodoende de reden van wanbetaling te achterhalen.

Kan de debiteur de vordering niet voldoen dan zoeken wij daarvoor een oplossing door middel van een betaalafspraak of betalingsregeling. Er wordt dus geen zwaar geschut ingebracht als dat niet direct nodig is. Consequent zijn in de aanpak, “afspraak is afspraak” en deze frequent monitoren op nakoming, direct actie ondernemen bij een afwijking van de afspraken, dit zijn de uitgangspunten die bijdragen aan een correcte behandeling van het incasso dossier.

Onze voordelen

  • 100 % No cure No pay incasso.
  • Wij incasseren in heel Nederland.
  • Ook voor eenmalige incasso-opdrachten.
  • Uniek: Incasseren met Aangetekende E-mail™.

Uniek: Innovatief incasseren met Aangetekende E-mail™

De huidige techniek maakt het mogelijk om debiteuren makkelijker, sneller en vooral duurzamer te laten betalen. Zo maken wij gebruik van de Aangetekende E-mail™ met iDeal betaalmogelijkheid. De ervaring leert dat veruit de meeste Aangetekende E-mail™ binnen 30 minuten worden geopend, vaak resulteert dat dezelfde dag in een reactie of zelfs een betaling. Daarbij kan een discussie omtrent wel of niet ontvangen van onze ingebrekestelling worden voorkomen, aangezien wij kunnen aantonen dat uw debiteur deze aanmaning ook daadwerkelijk heeft ontvangen en gelezen.

100% No cure No pay incasso

Uniek! Credifin Nederland hanteert zowel een No-Cure-No-Pay incasso beleid als een Cure No Pay incasso beleid. Betaalt uw debiteur niets, betaalt u ook niets. Betaalt uw debiteur de vordering volledig, ontvangt u het volledige factuurbedrag! Het uitgangspunt is dat uw debiteur de incassokosten betaalt.

Wij hanteert geen abonnements-, of dossierkosten.

Voor eenmalige incasso opdrachten gelden dezelfde voorwaarden als wanneer u meerdere vorderingen indient. U betaalt geen abonnements-, of dossierkosten. U kunt onbeperkt incassozaken indienen en kosteloos gebruik maken van ons online portaal.

Wij incasseren in heel Nederland

Bij ons heeft u alles onder 1 dak. Het maakt niet uit waar uw debiteur gevestigd of woonachtig is, u kunt uw vordering altijd bij ons indienen.

Bulk incasso

Grote hoeveelheden incasso opdrachten verwerken wij middels een koppeling of door u aangeleverde excel bestanden. Zo kunnen wij snel, eenvoudig en tegen zeer gunstige voorwaarden uw zaken in behandeling nemen. Het is derhalve rendabel om relatief kleine vorderingen aan ons uit te besteden. Neem contact met ons op om verdere mogelijkheden te bespreken.

Na incassering direct uw geld

Heeft uw debiteur de vordering volledig voldaan, ontvangt u de zelfde week nog uw gelden.

Wet Incassokosten

In deze wet staat wanneer er incassokosten gerekend mogen worden, wat de maximale kosten dan mogen zijn en hoe consumenten hierover geinformeerd moeten worden. Helaas komt het nog regelmatig voor dat incassobureaus meer incasso kosten in rekening brengen dan de richtlijnen voorschrijven. Deze incassobureaus schaden niet alleen de naam van onze branche, zij kunnen tevens schadelijk zijn voor de reputatie van uw onderneming. Bij ons bent u verzekerd van een juiste incasso procedure, waarbij uw debiteur niet te veel betaalt.

Schuldbewaking

Het kan zijn dat een vordering op dit moment niet te incasseren is. De ervaring leert dat debiteuren in de toekomst vaak een beter verhaal bieden. Onze schuldbewaking volgen wij periodiek, met behulp van diverse bronnen, actieve veranderingen in eventuele adres gegevens of inkomstenbronnen. Zodra wij veranderingen constateren, ondernemen wij direct actie om zo uw incasso dossiers alsnog te incasseren. Zo voorkomt u dat de vorderingen verjaren en ontvangt u mogelijk toch nog uw geld. Incasso dossiers die zich in het schuldbewakingstraject bevinden, kunt u net als de lopende incasso dossiers online volgen via ons webportaal.

Vorderingen buitenland

Mede door intensieve contacten in verschillende landen kan Incassobureau Credifin Nederland u helpen om uw belangen in diverse landen binnen Europa te behartigen. Het incasseren van buitenlandse incasso’s gebeurt volgens het ter plaatse geldende recht en wordt verzorgd door plaatselijke incasso kantoren. De incassomaatregelen worden uitgevoerd door ter plaatse opererende incasso partners die debiteuren aanmanen in de eigen taal.

Voor meer informatie over onze buitenlandse incasso kunt u ons telefonisch contacten op 020-3452675.

Hoe werkt het?

Account aanmaken

Druk op de knop “Account aanmaken”. Na het invullen van uw bedrijfs- en contactgegevens, versturen wij direct de inloggegevens.

Eenvoudig indienen

Wanneer u inlogt kunt u uw incasso zaken, eventueel voorzien van extra documenten, eenvoudig en snel indienen.

Direct aan de slag

Na ontvangst controleren wij het dossier en versturen direct een brief en/of Aangetekende E-mail naar uw debiteur.

24/7 online inzage

Omdat we alles online doen, kunt u 24/7 al uw incasso opdrachten online volgen. Alle informatie is direct inzichtelijk.