Een gang naar de rechter

Lukt het niet om het openstaande bedrag minnelijk te incasseren? Dan kunt u rekenen op de expertise van onze juridische afdeling. Wij als incassobureau geven u vooraf een beoordeling of het starten van een juridisch procedure zinvol is, daarbij is het van belang hoe sterk u in de zaak staat en of er verhaalsmogelijkheden bij de debiteur zijn. 

Voordelen

  • Wij geven vooraf een beoordeling of het starten van een procedure zinvol is.
  • Wij begeleiden het proces vanaf het opmaken van de dagvaarding tot de toewijzing van het vonnis.
  • Wij monitoren na het vonnis het executietraject bij onze deurwaarder.
  • Risico bepering door kostenplafond.


Kosten gerechtelijke procedure

Hoeveel gaat mij dit kosten? Dat is de meest gestelde vraag als het gaat om de gerechtelijke procedure. Wij geven u voor het starten van de procedure altijd een gedegen kosten-batenanalyse. Na uw schriftelijke goedkeuring starten wij de behandelen van uw zaak. 

Het opstarten van een gerechtelijke procedure kost altijd geld. Denk hierbij aan kosten zoals het griffierecht (een wettelijk verplichte bijdrage voor de kosten van de rechtspraak), kosten voor het opmaken en laten bezorgen van de dagvaarding en de eventuele inhoudelijke behandeling van de zaak bij een rechter. Daarnaast kunt u te maken krijgen met kosten in het executietraject. Dit zijn kosten die de deurwaarder maakt, indien uw debiteur na het behalen van vonnis nog altijd niet betaalt. 

Wie betaalt de kosten van de gerechtelijke procedure? 

In beginsel moet elke partij gedurende een juridisch geschil zelf zijn eigen proceskosten betalen ofwel “voorschieten”. Het is aan de rechter om te bepalen wie uiteindelijk de kosten zal dragen. De hoofdregel is dat de verliezende partij de kosten (d.w.z. zijn eigen kosten en die van de tegenpartij) moet betalen. Houdt u er wel rekening mee dat wanneer, na het behalen van een positief vonnis, een debiteur uiteindelijk geen verhaal biedt, de werkelijk gemaakte kosten voor u als eisende partij blijft. 

Voor meer informatie over de gerechtelijke procedure kunt u ons telefonisch contacten op 020-3452675.