Een gang naar de rechter

Lukt het niet om het openstaande bedrag minnelijk te incasseren? Dan kunt u rekenen op de expertise van onze juridische afdeling. Wij geven u vooraf een beoordeling of het starten van een juridisch procedure zinvol is, daarbij is het van belang hoe sterk u in de zaak staat en of er verhaalsmogelijkheden bij de debiteur zijn. 

  Voordelen juridische beoordeling:

    • Wij geven vooraf een gedegen beoordeling of het starten van een procedure zinvol is.
    • Wij begeleiden het proces vanaf het opmaken van de dagvaarding tot de toewijzing van het vonnis.
    • Wij monitoren na het vonnis het executietraject bij onze gerechtsdeurwaarder.

Tarieven gerechtelijke procedure

Zowel de buitengerechtelijke als de eventueel gerechtelijke incasso werkzaamheden (betekening deurwaarder, griffiegelden en executiemaatregelen ) alsmede de overige werkzaamheden geschieden steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever. Deze kosten komen uiteraard voor rekening van de verliezende partij, doch indien verhaal uiteindelijk ontbreekt, blijven ze voor uw rekening. De kosten aan de deurwaarder en griffierechten bij de rechtbank, dienen bij voorschot aan ons te worden voldaan.

Uw vordering online indienen

Middels ons online systeem kunt u uw incassozaken, eventueel voorzien van extra documenten, eenvoudig en snel indienen. Alle opdrachten, mits vóór 17.00 uur door ons ontvangen, worden normaal gesproken op de dag van ontvangst in behandeling genomen. 

De status van uw opdrachten zijn 24/7 online te bekijken. In het incassosysteem kunt u direct zien welke bedragen er per dossier zijn geïncasseerd. Alle informatie met betrekking tot uitgaande gesprekken, e-mail verkeer, sms verkeer, inkomende en uitgaande brieven zijn direct inzichtelijk. Dien uw vordering in en wij gaan meteen voor u aan de slag. 

Gratis aanmelden