Lukt het niet om het openstaande bedrag minnelijk te incasseren? Dan kunt u rekenen op de expertise van onze juridische afdeling. De medewerkers van Credifin geven u vooraf een beoordeling of het starten van een juridisch procedure zinvol is, daarbij is het van belang hoe sterk u in de zaak staat en of er verhaalsmogelijkheden bij de debiteur zijn.

Onze voordelen

  • Wij geven vooraf een beoordeling of het starten van een gerechtelijke incasso zinvol is.
  • Wij begeleiden het proces vanaf het opmaken van de dagvaarding tot de toewijzing van het vonnis.
  • Wij monitoren na het vonnis het executietraject bij onze deurwaarder.
  • Risico beperking door kostenplafond.

Kosten gerechtelijke incasso

Hoeveel gaat mij dit kosten? Dat is de meest gestelde vraag als het gaat om de gerechtelijke procedure. Wij geven u voor het starten van de procedure altijd een gedegen kosten-batenanalyse. Na uw schriftelijke goedkeuring starten wij de behandelen van uw zaak.

Het opstarten van een gerechtelijke procedure kost altijd geld. Denk hierbij aan kosten zoals het griffierecht (een wettelijk verplichte bijdrage voor de kosten van de rechtspraak), kosten voor het opmaken en laten bezorgen van de dagvaarding en de eventuele inhoudelijke behandeling van de zaak bij een rechter. Daarnaast kunt u te maken krijgen met kosten in het executietraject. Dit zijn kosten die de deurwaarder maakt, indien uw debiteur na het behalen van vonnis nog altijd niet betaalt.

Wie betaalt de kosten van de gerechtelijke incasso?

In beginsel moet elke partij gedurende een juridisch geschil zelf zijn eigen proceskosten betalen ofwel “voorschieten”. Het is aan de rechter om te bepalen wie uiteindelijk de kosten zal dragen. De hoofdregel is dat de verliezende partij de kosten (d.w.z. zijn eigen kosten en die van de tegenpartij) moet betalen. Houdt u er wel rekening mee dat wanneer, na het behalen van een positief vonnis, een debiteur uiteindelijk geen verhaal biedt, de werkelijk gemaakte kosten voor u als eisende partij blijft.

Voor meer informatie over de gerechtelijke procedure kunt u ons telefonisch contacten op 020-3452675.

Hoe werkt het?

Account aanmaken

Druk op de knop “Account aanmaken”. Na het invullen van uw bedrijfs- en contactgegevens, versturen wij direct de inloggegevens.

Eenvoudig indienen

Wanneer u inlogt kunt u uw incasso zaken, eventueel voorzien van extra documenten, eenvoudig en snel indienen.

Direct aan de slag

Na ontvangst controleren wij het dossier en versturen direct een brief en/of Aangetekende E-mail naar uw debiteur.

24/7 online inzage

Omdat we alles online doen, kunt u 24/7 al uw incasso opdrachten online volgen. Alle informatie is direct inzichtelijk.