Moratorium verzoek: Bescherming & werking voor huurders

Moratorium verzoek indienen

Een huurder staat op het punt zijn woning te verliezen. De verhuurder heeft de huurovereenkomst opgezegd en de ontruiming gepland. Maar de huurder maakt gebruik van een recht dat in de Nederlandse Faillissementswet (Fw) is vastgelegd: hij dient een moratorium verzoek in.

Wat is een moratorium verzoek?

Dit is een formeel verzoek dat een schuldenaar kan indienen bij de rechtbank om tijdelijke bescherming te krijgen tegen schuldeisers. Het verzoek strekt ertoe de verhuurder te verbieden de huurder te ontruimen en de huurovereenkomst, met een maximum van 6 maanden, op te zeggen of te ontbinden.

In dit specifieke geval heeft de huurder tegelijk met het verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling een verzoek ingediend tot het geven van een of meer voorlopige voorzieningen als bedoeld in artikel 287b lid 1 van de Faillissementswet (Fw).

De rechtbank ziet, gelet op het feit dat de behandeling van het verzoek pas na de geplande ontruimingsdatum zal plaatsvinden, aanleiding om de aangezegde ontruiming alvast te verbieden totdat er op het verzoekschrift ex artikel 287b lid 1 is beslist. Dit betekent dat de verhuurder de huurder voorlopig niet mag uitzetten.

Note : Er is echter een belangrijke voorwaarde aan dit verbod verbonden: de huurder moet zijn lopende verplichtingen nakomen.

Dit houdt in dat hij de eerstvolgende huurtermijnen op de in de huurovereenkomst genoemde tijdstippen moet betalen. Als de huurder de huur niet volledig en/of niet op tijd betaalt, vervalt het verbod en kan de ontruiming opnieuw worden aangezegd.

Besluit van de rechtbank omtrent ontruimingsverbod en voorwaarden daarvan

In dit specifieke geval heeft de rechtbank dus de volgende beslissing genomen:

 • De rechtbank verbiedt de verhuurder om over te gaan tot ontruiming van de door de huurder gehuurde woning totdat op het moratorium verzoek is beslist.
 • Het verbod vervalt als de huurder niet tijdig en volledig voldoet aan zijn lopende verplichtingen.
 • Het verbod blijft van kracht totdat de rechtbank definitief op het verzoek heeft beslist.
 • Het verbod vervalt als het verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling wordt ingetrokken of niet-ontvankelijk wordt verklaard.
 • Het verbod vervalt ook als het verzoek als bedoeld in artikel 287b lid 1 Fw wordt ingetrokken.

Het moratorium verzoek kan dus een krachtig instrument zijn voor huurders die in een moeilijke financiële situatie verkeren. Maar het is geen vrijbrief: huurders moeten hun verplichtingen blijven nakomen en een plan opstellen om hun schulden af te betalen.

Belangrijke punten moratorium

Als verhuurder is het belangrijk om te begrijpen wat een moratorium verzoek inhoudt en hoe het je rechten en verplichtingen kan beïnvloeden.

Dit soort situaties kan complex en frustrerend zijn voor verhuurders. Je bent immers afhankelijk van de huurinkomsten en het kan problematisch zijn als de betalingen worden opgeschort of vertraagd. Toch is het belangrijk om te begrijpen dat de wet dit mechanisme heeft ingebouwd om te proberen een balans te vinden tussen de rechten van de schuldeiser en de noden van de schuldenaar.

 

Het is ook belangrijk om te onthouden dat het moratorium verzoek niet oneindig is.

Het is een tijdelijke maatregel, bedoeld om de schuldenaar de nodige tijd en ruimte te geven om zijn financiële situatie te herstellen. Dit betekent dat, als verhuurder, je in de toekomst wellicht in staat zal zijn om de huurder uit te zetten of je schuld te innen.

 

Het is eveneens cruciaal om te begrijpen dat het moratorium verzoek niet betekent dat de huurder vrijgesteld is van zijn verplichtingen.

De huurder is nog steeds verplicht om zijn huur te betalen en als hij dat niet doet, kan het moratorium verzoek worden ingetrokken en kan de ontruiming opnieuw worden aangezegd. Bovendien moet de huurder tijdens de moratorium periode een plan opstellen om zijn schulden af te betalen.

Tot slot

Als verhuurder, als je geconfronteerd wordt met een situatie waarin je huurder een moratorium verzoek indient, is het raadzaam om juridisch advies in te winnen. Wij als incassobureau Credifin kunnen je helpen te begrijpen wat je rechten zijn, wat je opties zijn en hoe je het beste kunt omgaan met de situatie.

heb je vragen of wil je meer weten, je ka ons bereiken op 020-3452675.

Meer Weten?

Contact 

Faq

Incasso indienen

Terug naar nieuws

Waarom Credifin?

 • Geen abonnements- of dossierkosten
 • 100% No cure No pay
 • De volgende werkdag brief al bij je debiteur
 • Eenvoudig uploaden van je facturen
 • Volg het incassotraject 24/7 via je online dossier
 • Gratis incasseren met Aangetekende E-mail™

Wat klanten zeggen:

9.4 / 10

249 beoordelingen

Naar alle reviews

[chatbot]