Griffierecht

Dwang akkoord

Ontdek wat te ondernemen als schuldeiser bij een dwangakkoord.

Verdiep je in de risico's, je rechten en wettelijke richtlijnen om weloverwogen beslissingen te nemen.

Wat te doen als schuldeiser bij een dwang akkoord?

Als schuldeiser van een bedrijf dat een dwang akkoord aanvraagt, is het belangrijk te weten wat je rechten en mogelijkheden zijn. Een dwang akkoord betekent dat je als schuldeiser gedwongen wordt om genoegen te nemen met een gedeeltelijke aflossing van de schuld. Dit heeft grote impact, dus adequaat handelen is een must.

Waarom krijg je als schuldeiser te maken met een dwang akkoord?

Wanneer een bedrijf in grote financiële problemen verkeert en de schulden niet meer kan terugbetalen, kan het een dwang akkoord aanvragen bij de rechtbank. Via deze juridische procedure wil het bedrijf voorkomen dat het failliet gaat.

De rechter kan het bedrijf toestemming geven om een percentage van de uitstaande schulden niet terug te hoeven betalen. Zo krijgt het bedrijf lucht en is er een kans op voortzetting van de activiteiten.

Als schuldeiser word je hiermee geconfronteerd en moet je genoegen nemen met een gedeeltelijke kwijtschelding van de schuld die het bedrijf bij jou had. Dit heeft financiële gevolgen, vandaar dat je alle mogelijkheden moet benutten om je belangen te verdedigen.

Stappen voor schuldeisers tijdens het dwang akkoord

Als schuldeiser zijn er verschillende stappen om rekening mee te houden bij een dwang akkoord:

1. Inventariseer je vorderingen

Maak een compleet overzicht van alle vorderingen en openstaande facturen die het bedrijf nog bij je heeft. Dit is de basis voor het bepalen van je positie en belang tijdens het akkoord.

2. Meld je aan als schuldeiser

Geef je op als schuldeiser zodra het dwang akkoord is aangevraagd. Dit moet binnen een bepaalde periode. Als schuldeiser heb je rechten zoals stemmen over het akkoord.

3. Beoordeel het voorstel

Er komt een concreet voorstel met percentages voor terugbetaling van de schulden. Ga na wat dit financieel voor jou betekent en of dit acceptabel is.

4. Stem over het voorstel

Elke schuldeiser mag stemmen over het voorstel. Stemmen gebeurt op basis van meerderheid van schuldeisers en waarde van de vorderingen. Denk goed na over je stem.

5. Reageer op de uitspraak

Na de stemming volgt een uitspraak. Is deze negatief voor jou als schuldeiser, dan kun je mogelijk nog in verzet gaan bij de rechter.

6. Werk mee aan het uitvoeren

Is het akkoord definitief, dan moet je meewerken aan de afwikkeling ervan. Controleer of betalingen volgens afspraak verlopen.

Je rechten als schuldeiser benutten

Het is essentieel dat je als schuldeiser al je wettelijke rechten uitput in het proces. Dit vergroot de kans op het beste resultaat voor jou:

 • Informatierecht – De bewindvoerder moet je volledig informeren over de stand van zaken. Vraag tijdig om alle details.
 • Inzage in het voorstel – Het concrete akkoordvoorstel moet je kunnen inzien, inclusief de voorgestelde percentages. Controleer of jouw vordering juist is opgenomen.
 • Zienswijze indienen – Je kunt je zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan de bewindvoerder. Maak hier gebruik van.
 • Vergaderingen bijwonen – Ga naar de schuldeisersvergaderingen om op de hoogte te blijven en invloed uit te oefenen.
 • Stemrecht – Maak gebruik van je stemrecht bij de beslissing over het akkoord. Stem kritisch af op je eigen positie.
 • Verzet aantekenen – Ben je het niet eens met de uitspraak, dan kun je officieel verzet instellen bij de rechtbank.

Door actief je wettelijke rechten uit te putten, oefen je maximaal invloed uit op het proces en de uitkomst als schuldeiser.

Wanneer verzet aantekenen tegen het dwang akkoord?

Als schuldeiser kun je bij de rechtbank verzet aantekenen tegen een dwang akkoord. Dit kan als:

 • Het akkoordproces niet zorgvuldig is verlopen.
 • Er onvoldoende rekening is gehouden met de belangen van schuldeisers.
 • De voorgestelde percentages te laag zijn en onredelijk.
 • Er alternatieve oplossingen mogelijk zijn die schuldeisers beter afdoen.
 • Er gerede twijfels zijn over de juistheid van de financiële gegevens van het bedrijf.
 • Er aanwijzingen zijn dat het bestuur fraude of wanbeleid heeft gepleegd.

Een sterk en goed onderbouwd verzet kan ertoe leiden dat de rechtbank het dwang akkoord vernietigt of aanpast. Het is een belangrijk drukmiddel voor schuldeisers.

Gevolgen van een dwang akkoord

Zodra de rechter een dwang akkoord definitief maakt, is dit bindend voor schuldeisers:

 • Vorderingen worden afgeboekt tot het percentage dat is overeengekomen.
 • Er kunnen geen nieuwe incassoacties of rechtszaken meer worden gestart tegen het bedrijf voor deze schulden.
 • Alle lopende processen en beslagen vervallen.
 • Het bedrijf krijgt uitstel van betaling en de financiële druk wordt verlicht.
 • De positie van de schuldenaar verbetert door de sanering van schulden.

Hoewel pijnlijk, is het belangrijk voor schuldeisers om een definitief dwang akkoord professioneel af te handelen en zich hieraan te committeren. Het biedt de beste kans op terugbetaling van het resterende deel van de vorderingen op termijn.

Wij staan klaar om je te helpen

Een dwang akkoord is voor schuldeisers een moeilijke situatie. Het kan verontrustend zijn als je een schuldeiser bent en merkt dat iemand zijn BV wil opheffen terwijl er nog schulden openstaan. Uiteraard wil je garanties dat je je uitstaande vordering nog kunt innen.

Als dit scenario zich voordoet, is het essentieel om deskundig advies in te winnen. Bij ons incassobureau werken juridische experts die een inschatting kunnen maken van de kosten en de kans op succes bij het claimen van je tegoeden. We staan paraat om ervoor te zorgen dat je ontvangt waar je recht op hebt.

Meer weten?

Heb je vragen over dwang akkoord?

   020-3452675

  info@credifin-nederland.nl

   Chat met ons

Waarom Credifin?

 • Geen abonnements- of dossierkosten
 • 100% No cure No pay
 • De volgende werkdag brief al bij je debiteur
 • Eenvoudig uploaden van je facturen
 • Volg het incassotraject 24/7 via je online dossier
 • Gratis incasseren met Aangetekende E-mail™

Wat klanten zeggen:

9.4 / 10

248 beoordelingen

Naar alle reviews