incasso no pay no cure

No cure no pay

Je betaalt niets!

100% (No) Cure No Pay betekent dat je klant (de debiteur) de incassokosten voor het incassotraject betaalt bovenop het openstaande bedrag. Innen we niets? Dan betaal je ook niets! Zelfs niet als je debiteur bijvoorbeeld tijdens het incassotraject failliet wordt verklaard.

Geen abonnements- of dossierkosten

Verder berekenen we ook geen abonnements- of dossierkosten en kun je kosteloos 24/7 gebruik maken van het online incasso webportaal. Het maakt niet uit hoeveel achterstallige facturen of andere incassozaken je laat opvolgen door ons.

No cure no pay incassovoorwaarden

Incasseren wij niets, betaal je niets. Ook indien tijdens de incassoprocedure blijkt dat je debiteur bijvoorbeeld failliet is verklaard.  

Incasseren wij volledig, ontvang je het volledige factuurbedrag! Je debiteur betaalt onze kosten.

In uitzonderlijke gevallen (< 10% gedeeltelijke incasso) kan het voorkomen dat wij gedeeltelijk incasseren (bij jouw of bij ons), bijvoorbeeld vanwege een betwisting of om financiële redenen, wij rekenen dan enkel een provisie over het ontvangen gedeelte (de cure). Hieronder vind je de cure staffel*:

Hoofdsom Provisiegelden
Over de eerste € 2.500,00 15% ( met een min. € 40,00)
Over de volgende € 2.500,00 10%
Over de volgende € 5.000,00 5%
Over de volgende € 190.000,00 1%
Alles boven de € 200.000,00 0,5% (max. € 6.775,00)

Dus hoe hoger het openstaande bedrag, hoe lager het percentage aan provisie.

*BTW over de incassokosten

Onze inkomsten zijn excl. BTW. De BTW over de incassokosten, wordt volgens de wetgeving bij jou als opdrachtgever in rekening gebracht. Ben jezelf niet BTW-plichtig? Dan brengen we de BTW in rekening bij debiteur. Uiteraard kun je de in rekening gebrachte BTW terugvorderen bij de belastingdienst.

Kosten aanvullende incassodiensten

Huisbezoek, creditcheck, gerechtelijke procedure of laatste aanmaning

Een huisbezoek, creditcheck, gerechtelijke procedure of laatste aanmaning brengen helaas wel kosten met zich mee voor de uren die daarvoor gemaakt moeten worden en niet volgens wettelijke bepaalde tarieven bij de debiteur geïnd kunnen worden.

Voor de volgende diensten berekenen we dan ook de volgende vergoedingen. Soms vragen we een voorschot voor kosten die vaak achteraf verhaald kunnen worden op je debiteur bij een positief vonnis:

 • Laatste aanmaning

  De kosten voor het versturen van een laatste aanmaning bedragen € 10,- excl BTW.* Voor het verzenden van een ‘Aangetekende E-mail™’ brengen we geen extra kosten in rekening.
  *Uiteraard zijn andere prijsafspraken mogelijk, afhankelijk van de aantallen.

 • Huisbezoek/Creditcheck

  Voor een huisbezoek of een creditcheck liggen de kosten gemiddeld tussen de 48-80 euro voor het in kaart brengen van de situatie van je debiteur. Bij een credit check zijn de kosten ook afhankelijk van hoe snel je de informatie wilt verkrijgen. Van tevoren maken we daar een inschatting van.

 • Gerechtelijke procedure

  Mocht het incassotraject onverhoopt niet tot betaling leiden, kun je er voor kiezen om een gerechtelijke procedure op te starten. Voor het starten van de procedure altijd een gedegen kosten-batenanalyse, want zo’n procedure starten en doorlopen brengt wel kosten met zich mee. Denk hierbij aan kosten zoals:

  • Het griffierecht (een wettelijk verplichte bijdrage voor de kosten van de rechtspraak)
  • Kosten voor het opmaken en laten bezorgen van de dagvaarding
  • Eventuele inhoudelijke behandeling van de zaak bij een rechter
  • Eventuele kosten in het executietraject (dit zijn kosten die de deurwaarder maakt als je debiteur na het behalen van vonnis nog altijd niet betaalt)

  Wie betaalt de kosten van de gerechtelijke incasso?
  In beginsel moet elke partij gedurende een juridisch geschil zelf zijn eigen proceskosten betalen ofwel ‘voorschieten’. Het is aan de rechter om te bepalen wie uiteindelijk de kosten zal dragen. De hoofdregel is dat de verliezende partij de kosten (d.w.z. zijn eigen kosten en die van de tegenpartij) moet betalen. Houd er wel rekening mee dat wanneer, na het behalen van een positief vonnis, een debiteur uiteindelijk geen verhaal biedt, de werkelijk gemaakte kosten voor jou als eisende partij blijft.

 • Buitenlandse incasso-opdrachten

  Onder buitenlandse incasso-opdrachten verstaan we:

  • Nederlandse opdrachtgevers met een debiteur woonachtig c.q. gevestigd in het buitenland
  • Of buitenlandse opdrachtgevers met een debiteur woonachtig c.q. gevestigd in Nederland of in het buitenland

  Zowel gedeeltelijke als volledige betaling wordt altijd belast met 15% provisie over de geïncasseerde hoofdsom. Daarnaast vragen we een basisvergoeding van € 20 om de administratieve werkzaamheden, los van het behaalde resultaat.

Waarom Credifin?

 • Snel resultaat dankzij ruim 12 ½ jaar ervaring
 • 100% No cure No pay Incassobureau
 • De volgende werkdag brief al bij je debiteur
 • Eenvoudig uploaden van je facturen
 • Volg het incassotraject 24/7 via je online dossier
 • Gratis incasseren met Aangetekende E-mail™

Wat klanten zeggen:

9.3 / 10

111 beoordelingen

Naar alle reviews