Vragen over Credifin Incassobureau Nederland?

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je veel gestelde vragen over het inschakelen van een incassobureau en over online incasso. Staat je vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie of persoonlijk advies. Bel 020-3452675

Incassobureau, hoe werkt dat?

Hoe gaat incassobureau Credifin te werk?

Met ons eenvoudige online incasso-systeem heb je 24/7 inzage in je incasso-traject en alle documentatie. Nadat je een account hebt aangemaakt, upload je de achterstallige facturen (en bijbehorende documenten) en gaan we direct voor je aan de slag.

Je klanten benaderen we op een vriendelijke manier met als doel je klantrelatie zo goed mogelijk te houden. We zetten wel door, ook als het heel lastig wordt. In meer dan 90% van de gevallen incasseren we het openstaande bedrag volledig (incl. incassokosten). Lees meer over hoe het werkt

Hoe lang duurt een incassotraject bij een incassobureau?

Dat varieert vaak van 1 week tot 4-5 maanden, afhankelijk van in hoeverre je debiteur bereid is of de mogelijkheid om te betalen. Als je klant na die periode nog steeds niet betaald heeft, dan stellen we een betaalafspraak of betalingsregeling voor. We houden je debiteur wel nauwgezet in de gaten, want ‘afspraak is afspraak’. Als de afspraak niet nagekomen wordt, gaan we er direct achter aan.

In meer dan 90% van de gevallen lukt het ons om te betaling te innen, mocht dit niet het geval zijn dan kun je ervoor kiezen om ons een huisbezoek/creditcheck te laten uitvoeren om de financiële situatie in kaart te brengen of in het ergste geval een gerechtelijke procedure te starten.

Wanneer betaalt incassobureau Credifin?

Zodra we de vordering geïncasseerd van je debiteur (dus als het geld op onze rekening staat) maken we de eerstvolgende maandag het bedrag naar je over.

Laatste aanmaning

Als je je klant nog een laatste kans wilt geven om de factuur te voldoen, dan kun je door ons een vriendelijke en nette laatste aanmaning laten sturen. Altijd uit jouw naam en op ons briefpapier, want in de meeste gevallen leidt dat tot snellere betaling zonder je klantrelatie op het spel te zetten. Lees meer over hoe we een laatste aanmaning versturen.

Minnelijke incassoprocedure?

Een minnelijke incassoprocedure is het voortraject voordat er een gerechtelijke procedure van start kan gaan om het verschuldigde geld te vorderen van je debiteur.

Wat gebeurt er als er in de minnelijke fase niet geïncasseerd wordt?

Als je debiteur niet over gaat tot betaling, dan beoordelen we of het zinvol is om gerechtelijke stappen te ondernemen. Na je schriftelijke goedkeuring behandelen we de zaak van het moment dat de dagvaarding wordt uitgebracht tot het moment dat het vonnis voltrokken is.

Wat doet incassobureau Credifin om een vordering te innen?

We incasseren in heel Nederland en België en bieden je debiteuren eenvoudige online betalingsmogelijkheden om het ze zo makkelijk mogelijk te maken om de betaling te voldoen. Via een online webportaal heeft je debiteur daarnaast volledige inzage in de openstaande facturen en de correspondentie. Voor bulkincasso’s kunnen we je aangeleverde Excelbestanden automatisch inladen of een koppeling maken met je eigen boekhoudsysteem. Na incassering ontvang je dezelfde week nog het uitstaande bedrag. Lees meer over het incassotraject.

Wat is het verschil tussen een incassobureau en een deurwaarder?

Het grote verschil tussen een deurwaarder en een incassobureau is dat een deurwaarder wettelijk gerechtigd is om beslag te leggen op zowel het inkomen als de boedel (zoals huis, boot, auto e.d.).

Een incassobureau kun je in de hand nemen als tussenstap om je klanten nog een laatste kans te geven de factuur te voldoen alvorens over te gaan tot een gerechtelijke procedure waarbij het uiteindelijke vonnis opgevolgd wordt door een deurwaarder. Een incassobureau mag dus geen beslag leggen en alleen je debiteur vriendelijk doch dringend verzoeken om het openstaande bedrag over te maken met als doel de klantrelatie zo goed mogelijk voor je te houden.

Wat als je debiteur nog steeds niet betaalt?

Als je debiteur nog steeds niet wil betalen, dan kun je ervoor kiezen om via een huisbezoek of creditcheck de situatie op locatie in kaart te brengen en via diversie hulpbronnen waar wij toegang tot hebben. Hiervan wordt een uitgebreid rapport opgesteld en op basis daarvan kun je beslissen om over te gaan tot een gerechtelijke procedure om de debiteur te dagvaarden.

Hoe word ik op de hoogte gehouden van de stand van zaken?

Via ons online incasso portaal kun je 24/7 de status inzien van je incassotraject. Al je documentatie en communicatie zoals facturen, e-mails, telefoongesprekken en zelfs whatsapp berichten kun je hier terugvinden.

Doen jullie ook incassotrajecten voor buitenlandse incasso's?

We pakken alleen incassotrajecten op voor de Benelux-Landen, voor de overige landen schakelen we een specialistisch bureau hiervoor in (let op: dat brengt wel extra incassokosten met zich mee).

Online incasso webportaal

Wat is het online incasso webportaal?

Via ons online incasso websportaal heb je 24/7 inzage in alle incassotrajecten die lopen of al gesloten zijn. Alle facturen, bijbehorende documentatie en correspondentie (mail, telefonisch contact,  whatsapp berichten etc.) kun je hier altijd inzien. Zo weet je altijd de status van het incassotraject. Lees meer over het online incasso webportaal.

Kunnen mijn debiteuren ook inloggen in het webportaal?

Sinds kort kunnen we ook je debiteuren inzage geven in het voor hun belangrijke deel van je online incasso dossier, zodat je debiteur (anoniem) inzicht kan verkrijgen in het eigen dossier. En via dit portaal kan je debiteur ook direct betalingen doen om het je debiteur zo eenvoudig mogelijk te maken. Lees meer over het online incasso webportaal voor debiteuren.

Hoe kan ik me aanmelden als nieuwe klant?

Via de knop ‘account aanmaken’ kun je eenvoudig je gegevens invoeren en ontvang je logingegevens. Daarna kun je direct je achterstallige facturen en bijbehorende documentatie uploaden.

Kosten incassobureau

Wat kost een incassobureau inschakelen?

Dat verschilt per incassobureau. Bij de meeste incassobureaus worden de incassokosten verhaalt op je debiteur (No Cure No Pay). Er zijn nog wel andere kosten waarvoor je soms moet betalen zoals abonnements- en dossierkosten (dat is bij ons niet het geval). Als je debiteur na een uitvoerig incassotraject nog steeds niet wil betalen, dan kan er overgegaan worden tot een huisbezoek/creditcheck of uiteindelijk tot het starten van een gerechtelijke procedure. Hiervoor rekenen incassobureaus wel vooraf kosten voor, maar zullen altijd proberen om deze te verhalen op je debiteur na een positief vonnis via een deurwaarder. Lees meer over wat het kost om een incassobureau in te schakelen

Incassobureau Credifin (No) Cure No Pay

(No) Cure No Pay betekent dat je klant (de debiteur) de incassokosten voor het incassotraject betaalt bovenop het openstaande bedrag. In het geval dat we niet innen we, betaal je óók niets. Zelfs niet als je debiteur bijvoorbeeld tijdens het incassotraject failliet wordt verklaard. Lees meer over (No) Cure No Pay

Vragen jullie abonnements- of dossierkosten?

Nee, je kunt onbeperkt incassozaken indienen en kosteloos gebruik maken van ons online webportaal.

Wanneer mag er rente gerekend worden?

De rente gaat lopen vanaf het moment dat de betalingstermijn is verstreken zonder dat een ingebrekestelling is vereist. De wettelijke consumenten rente is 3 à 4% en de wettelijke handelsrente voor bedrijven is 8,05%. Deze rente wordt door Credifin altijd automatisch meegenomen in het te vorderen bedrag.

Wanneer wordt een dossier afgerekend?

Wekelijks worden de dossiers afgerekend na volledige betaling van het bedrag op de derden rekening van Credifin Nederland. We sturen eerst een afrekening en maken dan direct het openstaande bedrag over van je originele factuur (dus zonder de incassokosten, dat zijn namelijk onze verdiensten die de debiteur dus betaald heeft aan ons).

Gerechtelijke incasso procedure

De debiteur is gedagvaard, maar is niet verschenen?

In dit geval zal de rechter normaliter de vordering bij verstek toewijzen. Dit betekent dat er dan in de meeste gevallen een positief vonnis wordt uitgesproken.

Moet je zelf of als bedrijf aanwezig zijn bij de eerste zitting?

Nee, het is aan de debiteur te reageren op de inhoud van de dagvaarding. Altijd schriftelijk, als je debiteur geen Nederlands spreekt dan kan zij het mondeling toelichten bij de rechtbank.

Hoe lang kan de gerechtsdeurwaarder wachten met het uitbrengen van een dagvaarding?

Dat is verschillend. De gerechtsdeurwaarder zal bij de rechtbank een zittingsdatum aanvragen. Na het verkrijgen van de zittingsdatum zal de gerechtsdeurwaarder de dagvaarding bij debiteur overhandigen, zodat deze de gelegenheid krijgt om schriftelijk te reageren dan wel ter zitting te verschijnen. Je debiteur kan ook uitstel vragen, mochten ze onverhoopt niet kunnen of als ze een advocaat inschakelen.

Hoe lang kan de gerechtsdeurwaarder wachten met het uitbrengen van een dagvaarding?

Dat is verschillend. De gerechtsdeurwaarder zal bij de rechtbank een zittingsdatum aanvragen. Na het verkrijgen van de zittingsdatum zal de gerechtsdeurwaarder de dagvaarding bij debiteur overhandigen, zodat deze de gelegenheid krijgt om schriftelijk te reageren dan wel ter zitting te verschijnen. Je debiteur kan ook uitstel vragen, mochten ze onverhoopt niet kunnen of als ze een advocaat inschakelen.

Hoe lang kan een gerechtelijke procedure duren?

Het verloop van een procedure is moeilijk in te schatten. De procedure kan bij verstek? soms één maand duren, maar bij herhaaldelijk verweer kan dit 4 à 5 maanden duren. De duur van een executietraject hangt voor een groot deel af van de medewerking en vermogenspositie van je debiteur. Als deze wel over substantiële vermogensbestanddelen bezit, kan het traject vele malen sneller verlopen.

Als een vordering niet meteen wordt geïnd, blijft het altijd de vraag of het ook ooit geheel wordt voldaan. Van tevoren geven we je wel een gedegen juridisch advies op basis waarvan je kunt besluiten of het (financieel gezien) zin heeft om tot een gerechtelijke procedure over te gaan of niet en of het een lang proces zal betekenen.

Moet je vertegenwoordigd zijn door een advocaat bij de kantonrechter?

Bij een kantonrechter is vertegenwoordiging door een advocaat niet verplicht. Alles onder € 25.000 kan zonder advocaat gedaan worden en is via een incassobureau en/of deurwaarder veel voordeliger. We hebben ook juristen in huis die je kunnen adviseren om wel of niet over te gaan tot een gerechtelijke procedure zonder daarvoor een advocaat in de hand te nemen.

Wie betaalt het proces en de executiekosten?

Zowel de buitengerechtelijke als de eventueel gerechtelijke incassowerkzaamheden en de overige werkzaamheden zijn voor vooraf voor eigen rekening en risico, zoals:

  • Opmaken van dagvaarding
  • Betekening deurwaarder
  • Griffiegelden
  • Uren gemaakt worden voor behandeling van de zaak
  • Verhaalsinformatierapporten

Deze kosten zullen voor zover mogelijk op de debiteur verhaald worden, na ontvangst van een positief vonnis. Van tevoren geven we je wel een gedegen juridisch advies op basis waarvan je kunt besluiten of het (financieel gezien) zin heeft om tot een gerechtelijke procedure over te gaan of niet.

Brengt het uitbrengen van een dagvaarding kosten met zich mee?

Vooraf betaal je een voorschot voor de werkzaamheden die een dagvaarding met zich meebrengen. Dit voorschot wordt gebruikt om het griffierecht en de eerste betekening te betalen, zodat de gerechtelijke procedure van start kan gaan. Eventuele kosten na het verkrijgen van het vonnis zijn niet opgenomen in het voorschot, en worden bij een positief vonnis zo ver mogelijk op de debiteur verhaald.

Wat gebeurt er na uitspraak vonnis door rechter

Wat gebeurt er na het vonnis?

De gerechtsdeurwaarder zal de dagvaarding opnieuw moeten betekenen. Na uitspraak van de rechter, wordt je debiteur voor de laatste keer in gelegenheid gesteld om het gehele bedrag te voldoen of een betalingsregeling met de gerechtsdeurwaarder te treffen. Wanneer je debiteur niet vrijwillig over gaat tot betaling, dan zal de gerechtsdeurwaarder verder rechtsmaatregelen treffen. Dit kan betekenen dat de gerechtsdeurwaarder overgaat tot het leggen van beslag.

Kan de gerechtsdeurwaarder na de uitspraak van de rechter, gelijk beslag leggen?

Nee, de gerechtsdeurwaarder kan na de uitspraak van de rechter niet gelijk beslag leggen. Een groot misverstand is dat de geldlade opengaat zodra de rechter heeft geoordeeld. Op het moment dat er een vonnis is uitgesproken, staat slechts vast dat je vanuit juridisch oogpunt gelijk hebt en dat je debiteur een bepaald bedrag verschuldigd is. Je bent dan zogezegd “op de helft”: Het vonnis is binnen, het geld moet nu nog geïncasseerd zien te worden.

Een deurwaarder is als enige in Nederland aangewezen om uitvoering te geven aan uitspraken van de rechter. Net als de noodzaak een notaris in te schakelen voor het opmaken van een testament, dien je een deurwaarder in te schakelen voor het leggen van beslag. Een deurwaarder is daarbij niet alleen gebonden aan gedragscodes maar ook aan wet- en regelgeving.

Valt er altijd wat te verhalen bij de debiteur?

De gerechtsdeurwaarder zal na het verkrijgen het vonnis haar wettelijke mogelijkheden inzetten om het geld te gaan incasseren. Dit kan door middel van beslag op het loon, een bankrekening, (on)roerende zaken, een sociale uitkering of pensioen. Het kan natuurlijk voorkomen dat de debiteur geen geld heeft of dat er verder geen verhaalsmogelijkheden zijn. Dit kan betekenen dat de incassering uitblijft dan wel lang kan duren. Het kan ook voorkomen dat de gerechtsdeurwaarder niets kan incasseren, bijvoorbeeld door faillissement of emigratie.

Ik wil beslag leggen, maar mijn debiteur is (bijna)failliet?

Voorafgaand kunnen we een onderzoek verrichten om de financiële situatie van je debiteur in kaart te brengen en wat de mogelijkheden zijn om de openstaande bedragen te incasseren. Op basis hiervan kun je afwegen of je wilt overgaan tot beslaglegging via een gerechtelijke procedure.

Wettelijke zaken incassobureau

Wanneer mag je een incassobureau inschakelen?

Er bestaan voor B2B vorderingen geen wettelijke termijnen om te bepalen of je een incassobureau mag inschakelen of niet. Wel stelt de wet het volgende, Artikel 6: 96 BW lid 4 : Het bedrag (incassokosten, wettelijke rente)  is zonder aanmaning verschuldigd vanaf de dag volgende op de dag waarop de wettelijke of overeengekomen uiterste dag van betaling is verstreken. Hiervan kan niet ten nadele van de schuldeiser worden afgeweken. In de regel houdt men 30 dagen aan, tenzij de algemene voorwaarden anders stellen.

Voor consumenten gelden andere regels, voordat je een incassobureau kunt inschakelen, moet je je klant eerst een ‘Wk brief’ sturen waarin staat dat je klant nog steeds niet betaald heeft ondanks eerdere betalingsherinneringen. Daarin geef je aan dat je binnen 14 dagen de betaling verwacht te ontvangen, anders wordt er een incassobureau ingeschakeld en zijn de daaruit voortkomende kosten voor je klant, tevens aangevend wat exacte het bedrag is dat na het verstrijken van deze 14 dagen aan incassokosten in rekening gebracht mag worden.

Er is wel een wettelijke verjaringstermijn van vijf jaar voor openstaande facturen. Dus het is verstandig om bijtijds een incassobureau in te schakelen, dan heb je ook nog de meeste kans dat de factuur alsnog voldaan wordt.

 

Wat mag een incassobureau wel of niet doen?

Een incassobureau mag vanuit jouw naam contact opnemen met je debiteur om de betaling alsnog te voldoen. Dat kan telefonisch, per Aangetekende E-mail, of zelfs per whatsapp of via social media. Geheel afhankelijk van waar het incassobureau vermoedt dat je debiteur het beste op reageert. Een incassobureau is wettelijk niet gerechtigd om beslag te leggen op het inkomen of de boedel, een deurwaarder wel.

Wanneer is een incassobureau rechtsgeldig?

Iedereen kan in principe een incassobureau beginnen, daarvoor zijn geen wettelijke bepalingen opgesteld. Het is daarom zaak dat je je goed verdiept in de achtergrond, betrouwbaarheid en bewezen expertise van een incassobureau, er zijn helaas nog steeds louche incassobureaus die de incasso innen en dan met de noorderzon vertrekken.

Aanmaning ontvangen

Brief van incassobureau Credifin ontvangen, wat nu?

Check altijd eerst goed of de factuur klopt en of je de factuur al betaald is of niet. Heb je het nog niet betaald of ben je de factuur per ongeluk vergeten te betalen? Betaal dan zo snel mogelijk de hoofdsom inclusief de incassokosten zodat de kosten niet blijven oplopen. Dat kan eenvoudig via ons online betalingssysteem.

Als je het bedrag niet in één keer kunt betalen, stuur dan een e-mail naar incasso@credifin.nl of dien deze in via ons online webportaal en vraag om een betalingsregeling die je zeker kunt nakomen. Overigens zijn we niet verplicht om een betalingsregeling te treffen. Maar meestal werken we daar wel aan mee om de klantrelatie zo goed mogelijk te houden.

Niet eens met de openstaande factuur?

Het kan ook zijn dat je het niet eens bent met de openstaande factuur, bijvoorbeeld omdat je vindt dat het werk niet goed is afgeleverd of als er geen geldige overeenkomst is gesloten. Stuur dan ook een e-mail naar incasso@credifin.nl waarin je aangeeft dat de vordering onterecht is of upload dit verweer in ons online webportaal. Bewaar altijd een kopie van uw verweer en het verzendbewijs.

Wat zijn mijn rechten als debiteur?

Normaliter krijg je één of twee herinneringen via het bedrijf zelf waarvan je een factuur hebt ontvangen. Dat is niet verplicht, maar wel zo netjes. Voordat het bedrijf een incassobureau mag inschakelen, moet het bedrijf op de herinneringen aangegeven hebben dat er een incassobureau ingeschakeld zal worden en dat alle daaruit voortkomende kosten voor jouw rekening zijn (bij consumenten na minimaal 14 dagen, de zogenaamde 14 dagen brief).

Als je de factuur nog steeds niet betaald hebt, mag het desbetreffende bedrijf een incassobureau in de hand nemen en incassokosten doorrekenen, meestal 15% van de hoofdsom.

Wat is het Credifin online webportaal voor debiteuren?

In ons online webportaal kun je als debiteur inzage krijgen je online incasso dossier. En via dit portaal kun je ook direct betalingen doen. Lees meer over het online incasso webportaal voor debiteuren. In een E-mail of in een brief die we verstuurd hebben, vind je de inloggegevens.

Hoe komt een incassobureau aan mijn adres?

Een incassobureau heeft verschillende bronnen om achter contactgegevens en adres van debiteuren te achterhalen.

Wat klanten zeggen:

9.3 / 10

140 beoordelingen

Naar alle reviews